Comunicado da CEO de Ourense

Desde a CEO tomamos con sorpresa e desconcerto as novas medidas anunciadas onte polo presidente Sánchez. Recoñecemos que a prioridade en todo este asunto é a saúde, tanto individual como colectiva, e saír canto antes desta situación, por iso acatamos e cumprimos con todas as medidas desde o inicio da pandemia, pero consideramos que a actuación do Goberno central está a ser confusa e desorganizada.

Á espera de que tras o Consello de Ministros extraordinario de hoxe concrétese a que actividades fai referencia o anuncio de onte, atopamos que o Executivo vai actuando de forma improvisada, sen previsión e xerando con estes anuncios máis desconcerto, incerteza e inquietude ao tecido empresarial, industrias, autónomos e traballadores en xeral, que ven forzados a traballar e organizarse a golpe de noticias e anuncios repletos de inconcreciones.

Por poñer un exemplo, cónstanos, pola multitude de chamadas que recibimos, que as xestorías e asesorías están desbordadas coa situación, e ante a avalancha de tramitacións que teñen que realizar e consultas que atender, ven expostas a sancións se non realizan os trámites no prazo fixado, cando o volume de traballo incrementouse exponencialmente.

Publicidade Premer na Imaxe

Doutra banda, o anuncio en fin de semana con tan pouca concreción deixa sen capacidade de actuación a moitos sectores que, ademais de non saber se están incluídos, non contan con medios telemáticos para realizar tarefas en casa ou, mesmo necesitarían acudir mañá luns aos seus postos para organizarse e levar documentos ou traballo para casa, no caso das actividades en que isto sexa posible, todo iso, sen concretarse aínda de cales se trata.

Dá a sensación de que o Goberno vai actuando de maneira improvisada, xerando confusión cada día que pasa e desbordado pola situación; unha situación que xa se intuía como enormemente complicada desde o inicio pero, que por motivos que non entran agora a debate, non puideron abordar con todas as garantías para empresas, traballadores e a poboación en xeral.

Necesitamos que cada anuncio do Goberno non deixe nas no limbo da interpretación a todos os afectados e que esta medida e as sucesivas, vaian acompañadas doutras que eviten un agravamento da situación xa dramática que atravesan as empresas, entre outras pemes e autónomos, e que non provoquen unha destrución masiva de tecido empresarial e do emprego de maneira definitiva.