A Federación de comercio de ourense denuncia o mal estado do sector

Publicidade ASPADISI

Crise ,Recesión, Despedimentos ,Déficit ,Peches ,Quebra ,Débedas, son as
palabras coas que nos levantamos e deitámonos todos os
comerciantes, palabras que resoan constantemente causando máis
angustia e desazón.
Recibos autónomos, Seguridade Social, facturas subministracións , alugueres,
etc? son os demos cos que a diario nos toca lidar a todas as
Pemes e autónomos.
Préstamos, adiamentos ,condonaciones, promesas continuas que a diario se nos envían por distintas canles , pero que en realidade NON
VEMOS MATERIALIZADAS , que se dilúen pola burocracia ou que quedan
en mera palabrería que non fai máis que continuar socavando
o noso ánimo e o noso peto.
No últimos tres anos, a caída de autónomos en Ourense foi dun
6,5% (de 25.534 a 23.882), a maior neste período da producida en todas
as provincias galegas e á cabeza en España por encima de Soria (-
5,7%), Palencia (-5%), Zamora (-4,7%). Teruel (-4,4%), León (-3,6%),
Burgos( -3%), e Asturias e Lugo (-2,7%) . Unha caída de 1.652 ourensáns
traballando por conta propia nun lapso de 1.096 días, ou o que é o
mesmo, unha perda de entre un e dous autónomos ao día.
A isto debemos engadir a situación actual que provocará que estas cifras se vexan multiplicadas , e que o peor escenario imaxinado convértase en realidade;
dous meses de restrición case total da actividade, provocarán
unha desaparición de máis dun 30% dos comercios comerciantes polo miúdo e unhas
cifras de paro xeneralizadas en torno ao millón e medio en todo o Estado.
O Comercio enfróntase a un dos seus momentos máis complicados. O
mercado dá por feito que o impacto económico que provocará a
expansión do coronavirus e as drásticas medidas que tivo que
tomar o Goberno para frear os contagios van pasar factura á
actividade, o emprego, a débeda e o déficit.
Desde a FEDERACIÓN DE COMERCIO DE OURENSE, como máximos
representantes do comercio da provincia ,entendemos que é
momento de ser responsables, pero tamén é momento das
responsabilidades das administracións, de pedir colaboracións , de traballo
continuo, de plasmar as ideas e solucións que podamos achegar
entre todos, pedimos medidas de calado e que poidan chegar aos petos
dos comerciantes canto antes, posto que recibos e impostos xa se están recibindo, pero non así as axudas, devandito isto, apelamos á
Excelentísima Deputación de Ourense, cunha serie de medidas que
relatamos a continuación:

 • Recibo autónomo , desde a Federación de Comercio remitímoslles
  unha petición de todos os nosos socios ,o abono ,por medio de subvencións
  a fondo perdido ,da cota mínima do recibo
  autónomo, contando con que o restante non obrigatorio sexa
  sufragado por cada suxeito.
 • Financiamento sen intereses, desde a Federación de Comercio de Ourense,
  solicitámoslles a colaboración e comunicación con entidades
  bancarias, así como da súa propia Institución, axudas
  reais en forma de inxección de liquidez, unhas contías iniciais sen
  intereses e desde unhas contías fixadas uns intereses baixos . Dita
  financiamento solicitamos que sexa o máis rápida posible para ,
  seguindo na liña do noso escrito, poder frear a sangría
  actual.
  Sen máis nos despedimos , non sen antes lembrarlles que a
  FEDERACIÓN DE COMERCIO DE OURENSE fórmana todo o
  comercio da PROVINCIA, aglutinando socios de Verín ,Xinzo,
  Ribadavia, Barco de Valdeorras ,Maceda, Celanova, etc .
  Quedamos á disposición de calquera achegue que sexa válido para
  superar este fatídico momento e remarcámoslle a prema de tal
  asunto.