170 profesionais da Deputación de Ourense desenvolven seu labor por vía telemática

Un total de 170 profesionais das diferentes áreas da Deputación de Ourense desenvolven durante este período do estado de alarma o seu labor por vía telemática. Desta maneira, a rápida implantación do teletrabajo permitiu á institución provincial manter un alto ritmo de tramitación de expedientes, explica o presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, quen agradece aos traballadores da Deputación de Ourense a implicación e profesionalidade demostrada neste difícil período da crise sanitaria do Covid-19.

Neste sentido, o traballo dos preto de douscentos profesionais dos distintos departamentos do ente provincial que están a desenvolver telemáticamente o seu labor, permitiu manter practicamente a normalidade dos servizos da Deputación mediante conexión informática desde os seus domicilios. Esta estratexia de potenciar o teletrabajo forma parte das medidas implementadas para facer fronte á crise do coronavirus desde o punto de vista administrativo, e ten como obxectivo reforzar as redes laborais telemáticas da Deputación de Ourense para seguir prestando os servizos a concellos e cidadáns con toda a capacidade resolutiva que as circunstancias telemáticas permítano, explica o presidente Baltar.

AVANTAR ACTIVIDADES

Desde o inicio da crise,a Deputación de Ourense vén planificando e desenvolvendo medidas para favorecer a redución do impacto da pandemia, tanto desde o punto de vista social e sanitario como económico e administrativo, valora Manuel Baltar, citando entre elas a creación do Comité de seguimento da crise e do Comité do Día Despois, que teñen como finalidade coordinar estratexias en toda a provincia, en colaboración coa Xunta e os concellos, o primeiro, e ir da man de empresarios, autónomos, comerciantes e diferentes colectivos laborais, no caso do Comité do Día Despois, impulsado por Baltar para estar preparados e pór en marcha medidas de reactivación da economía ourensá desde o minuto uno en que se levante o estado de alarma.

A estas iniciativas únese a compra de material sanitario por parte da Deputación de Ourense, xunto coa achega da empresa Adolfo Domínguez, para colaborar coa Xunta de Galicia na repartición aos concellos da provincia de máscaras, luvas e xeles desinfectantes, e o importante labor que o goberno provincial vén realizando na teleasistencia, a cal reforzou para dar acompañamento e información aos usuarios, mantendo así unha canle de información constante coa poboación máis vulnerable da provincia, relativa aos procedementos, actuacións e manejos que deben realizarse como prevención fronte ao virus.

Datos de teletrabajo

Os datos referidos ao teletrabajo na Deputación tamén inclúen a realización telemática de Xuntas de Goberno e comisións de seguimento da crise sanitaria, todas elas por videoconferencia durante estes días do estado de alarma. Tamén destaca o número de expedientes electrónicos resoltos pola Presidencia e os deputados delegados: 871 en xaneiro; 862 en febreiro e 691 en marzo. Nestes días de abril, a cifra de expedientes electrónicos resoltos por Presidencia e os deputados delegados foi de 97, o que arroxa unha media de resolucións por día laborable ao redor das 32, aproximadamente a mesma que no mes de marzo.

Unha comparativa máis detallada, entre os períodos do 1 ao 13 de marzo (primeiro tramo do período estudado) e do 16 ao 29 de marzo (segundo tramo arroxa os seguintes resultados:

-No tramo 1 resolvéronse 403 expedientes, en tanto que no tramo 2 a cifra é de 302.
-No tramo 1 cursáronse 981 notificacións electrónicas. No tramo 2, a cifra é de 887.
-No tramo 1 tramitáronse 657 expedientes electrónicos. No tramo 2 a cifra foi de 452.
-Rexistráronse de entrada 2.448 anotacións no tramo 1 e 737 no tramo 2 (o que revela un forte descenso do número de documentos presentados no rexistro da Deputación.
-Rexistráronse de saída 1.245 anotacións no tramo 1 e 926 no tramo 2.

Por outra banda, debido ao estado de alarma, moitos procedementos administrativos atópanse paralizados (paralización que afecta especialmente aos expedientes que poden producir efectos desfavorables nos cidadáns, como expropiacións ou expedientes sancionadores), e igualmente, a Deputación paralizou os procedementos de cobro de tributos, tanto en período voluntario como executivo. Se se ten en conta este feito que impide a tramitación dun número considerable de expedientes conclúese que a Deputación de Ourense logrou manter practicamente a normalidade no funcionamento dos seus servizos burocráticos, compatibilizando esta con a aplicación ao persoal das medidas de confinamento en domicilio decretadas polo Goberno (cun total de 170 postos de traballo habilitados en tres semanas para teletrabajar), estimándose que a maior parte da redución nas cifras de expedientes tramitados obedece á obrigación legal de paralizar moitos destes expedientes e non a unha perda real de capacidade para a súa tramitación.