A Deputación de Ourense dará soporte ao teletraballo dos servizos sociais

IES CHAMOSO LAMAS

A Deputación de Ourense dará soporte ao teletraballo dos servizos sociais municipais que o requiran sobre os programas sociais de ámbito provincial. Así o asegurou hoxe o presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, quen afirma que debido ao estado de alarma ?os servizos sociais municipais enfróntanse a múltiples problemáticas, especialmente nos concellos de menor tamaño, e a Deputación quere cooperar para que a xestión dos servizos sociais sexa de máxima eficacia, expresa. Neste sentido, o presidente comunica a todos os alcaldes da provincia o ofrecemento por parte da institución provincial para colaborar neste tema.

Baltar apunta que ás dificultades sociais únense tamén as administrativas, algo que ten maior incidencia en municipios pequenos e nos que teñen os servizos mancomunados, polo cal a área de Benestar da Deputación pon a disposición dos servizos sociais municipais funcionarios provinciais habilitados para realizar trámites que non poidan realizar os traballadores municipais desde as súas casas. En especial, refírese a todos aqueles procedementos que requiran por parte do traballador social que teletrabaja ter instalados na súa casa certificados dixitais ou determinados programas que lle permitan presentar solicitudes a través de administración electrónica e dos que carecen.

HIPER MASIDE

Desde o pasado 16 de marzo moitos dos traballadores sociais municipais dirixíronse á Área de Benestar para comunicar os diferentes problemas que teñen e pedir así á Deputación asistencia e solucións. En moitos casos, estes empregados están teletrabajando pero as condicións tecnolóxicas de que dispón non son as adecuadas para as esixencias dos diferentes programas provinciais. Por iso é polo que a Deputación determinase cooperar para axudarlles na súa xestión.

Un dos servizos que puxo en marcha a Deputación de Ourense é o de Teleasistencia 900, unha modalidade extraordinaria e temporal que ten como finalidade facilitar o acceso -de forma preferente a maiores que vivan sós- a un servizo de teleasistencia exprés cos menores trámites administrativos posibles, observando na súa xestión todas as medidas de protección e seguridade recomendados polas autoridades sanitarias, evitando desprazamentos das persoas solicitantes (ir ao médico a solicitar informes, visitar persoalmente aos traballadores sociais para pedir o servizo, etc.), e evitando igualmente o acceso aos domicilios dos beneficiarios dos instaladores de dispositivos de teleasistencia.

Para facilitar a presentación de solicitudes daqueles concellos que non poden realizalos a través de administración electrónica, habilítase a posibilidade de apoiarse nos funcionarios provinciais e desde a área de Benestar realízase a presentación en nome do traballador municipal. Este servizo farase extensivo a todos os procedementos e trámites que necesiten a intervención dun funcionario provincial e que nas actuais circunstancias do estado de alarma non poidan ser realizados polo teletrabajador municipal.

Campaña informativa de boas prácticas fronte ao coronavirus na xestión de residuos

A Deputación de Ourense tamén puxo en marcha unha campaña informativa sobre boas prácticas fronte ao coronavirus incidindo desde dous puntos de vista: o primeiro, relativo á xestión dos residuos das persoas que deron positivo no test do coronavirus. O obxectivo é informar de que maneira deben manipularse devanditos residuos e como deben depositarse nos colectores. A boa xestión destes residuos, explica a campaña, pasa por utilizar tres bolsas: unha para os residuos do paciente, outra para o material refugado pola persoa coidadora e unha terceira bolsa onde se depositan as dous anteriores xunto aos demais residuos domésticos.

O segundo enfoque está dirixido a destacar a importancia que a hixiene persoal e a boa xestión dos residuos en xeral teñen na loita contra a propagación da pandemia. Baixo a lema: Protéxeche e protexe aos demais, explica que se deben depositar os residuos en bolsas ben pechadas, extremar a hixiene de mans e manter o colector coa tapa pechada unha vez depositados os residuos, remarcando que non deben depositarse aveños nin residuos voluminosos á beira ou dentro dos colectores