CER & BER; xenerosidade en tempos de pandemia

Nestes difíciles tempos de pandemia nos que, ademais das consecuencias sanitarias por todos coñecidas, existen outras importantes de tipo social derivadas desta situación que están afectando a moitas familias dos nosos concellos. Agora é cando a solidariedade é máis importante para poder axudar a paliar as necesidades deses sectores da poboación máis desfavorecidos que se ven impotentes diante deste drama e que sofren día a día nas súas propias vidas.

O Grupo Cer&Ber, consciente desta problemática social, quere aportar a súa modesta axuda á veciñanza máis necesitada colaborando, na medida das súas posibilidades, coa entrega de lotes de alimentos básicos e de produtos hixiénicos para intentar axudar nestes días difíciles e sumarse, así, coa súa contribución e compromiso ós esforzos de cooperación que outras entidades están levando a cabo ó longo destas semanas.