BOE cas últimas normas sobre comercios etc…

IES CHAMOSO LAMAS

No BOE de hoxe aparecen as normas que regulan as actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio polo COVID-19 para persoas non relacionadas coa devandita actividade e as condicións para a apertura ao público de determinados comercios e servizos

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

O CAMPO DA FEIRA NON SE PECHA

ARQUIVO

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

ARQUIVO