SAF extraordinario promovido pola xunta durante a crise do coronavirus

Publicidade ASPADISI


A delegada territorial mantivo unha videoconferencia con persoal deste servizo e destacou ou labor que desenvolven atendendo a persoas maiores e depende A Xunta de Galicia está a reforzar, coincidindo coa crise do coronavirus, ou Servizo de Axuda non Fogar (SAF) na provincia de Ourense para a atención a persoas con necesidades asistenciais coa asignación de 69.000 novas horas de coidado a domicilio ao mes, ou que supón un investimento extraordinario mensual de 720.000 euros por parte do Goberno galego. Este incremento de horas de servizo non suporá ningún gasto para ou usuario, xa que a Administración autonómica asume ou importe que pagaba este habitualmente. Concretamente a Xunta achegará case ou 90% do custo deste reforzo non SAF mentres que vos concellos ourensáns asumirán ou 10% restante.

HIPER MASIDE

Esta medida estenderase durante ou tempo que dure a situación de emerxencia sanitaria e de estado de alarma. Ou seu obxectivo é proporcionar unha atención profesional a todas aquelas persoas que non eran usuarias do Servizo de Axuda non Fogar, pero poidan precisar a atención nesta situación excepcional.

A delegada territorial dá Xunta en Ourense quixo poñer en valor ou traballo que realiza vos profesionais do Servizo de Axuda non Fogar durante todo ou ano, pero subliñou a súa contribución para paliar as consecuencias desta pandemia na atención e coidado dás persoas maiores ou en situación de dependencia. Con este fin, Díaz Mouteira xunto coa xefa territorial dá Consellería de Política Social, María José Fernández Laso, mantivo unha videoconferencia con persoal do SAF do concello de Lobios e coa súa alcaldesa, uns dous municipios dá provincia que está facendo uso do total dás horas concedidas non Plan extradordinario.

Marisol Díaz expresou ou seu recoñecemento ao persoal do SAF que presta un servizo esencial de coidado e atención ás persoas máis vulnerables e que máis apoio necesitan non momento de crise sanitaria que estamos a vivir .

A delegada territorial indicou que a implantación deste SAF extraordinario é unha dás medidas que forman parte do Plan social de continxencia aprobado polo Consello da Xunta para dar resposta ás consecuencias que ten a emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus nos colectivos de poboación máis vulnerables, como é ou caso dás persoas dependentes.

Así, co incremento de horas do SAF vos concellos poden priorizar vos casos máis urxentes detectados polo Programa de Asignación de Recursos, así como as persoas usuarias de centro de día, servizo que desde a declaración de emerxencia sanitaria permanece pechado. Así mesmo, tamén se terán en conta aquelas persoas cunha solicitude de dependencia rexistrada e pendente de ser valorada.

SAF ordinario
Díaz Mouteira lembrou que este Plan de SAF extraordinario, complementa ao ordinario que anualmente financia a Consellería de Política Social na provincia de Ourense e que ou ano pasado destinou preto de 10,5 millóns de euros, asumindo ou 80% do custo, para atender 107.093 horas que beneficiaron a 2.904 usuarios.