Ourense é a provincia galega cunha maior prevalencia de inmunes fronte o coronavirus

IES CHAMOSO LAMAS

Así se desprende dos resultados que a Consellería de Sanidade presentou onte sobre o estudo de seroprevalencia fronte ao covid-19 no que participaron 44.832 persoas e que estima que en Galicia estaría inmunizada o 1,15% da poboación.

Por provincias, Ourense é a que ten unha maior prevalencia de inmunes. Os datos indican que o 1,88% da poboación da provincia, isto é 5.609 persoas, estarían inmunizadas. En Ourense realizáronse un total de 6.983 probas, das que 94 arroxaron resultados positivos.

HIPER MASIDE

A porcentaxe de inmunes é maior a medida que aumenta a idade.

Confirmase que as persoas que tiveron a infección de coronavirus teñen inmunidade e probablemente durante moito tempo. Así no lo explica o médico e epidemiólogo do Carballiño Pachi Vázquez:

VIDEO