A PESCA E A CAZA, AGORA SÍ, ESTÁN PERMITIDAS EN TODA A PROVINCIA DE OURENSE E SEN HORARIOS. SOC PESCA DEPORTIVA ARENTEIRO DESFRUTA DO INICIO DA TEMPADA

A pesca e a caza foron tamén unha desas actividades nas que houbo moita controversia polos cambios na súa permisión. A principios do mes de maio deuse luz verde para practícalas pero despois volveuse a prohibir e agora novamente o BOE deste sábado autoriza ambalas dúas disciplinas deportivas.

VIDEO

Esta rectificación foi moi agardada xa que os que practican a caza e a pesca alegaban que é unha actividade na que non hai risco de contaxio ao ser case individual e desenvolverse ao aire libre.

Dende este luns, as actividades cinegética y la pesca deportiva y recreativa vuelven a estar permitidas en todas sus modalidades,

siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención. Non estará permitido compartir los utensilios necesarios para estas actividades.

Alfonso Carballeda, o presidente da Sociedade de Pesca Deportiva do Río Arenteiro, amosaba a súa ledicia no primeiro día desta tempada que saía a pescar.