Video: Misa solemne da Santa Rita en Dacón

No seguinte video podese ver a Misa solemne que ten lugar en Dacón pola Santa Rita

Publicidade

VIDEO