A Deputación de Ourense colabora co CSIC na procura de fármacos contra o COVID-19

Manuel Baltar anuncia que o goberno provincial poñerá ao dispor do Consello Superior de Investigacións Científicas a capacidade dos sistemas de computación da Deputación para realizar simulacións de interacción de fármacos que axuden a atopar tratamentos contra o coronavirus

“Tecnoloxía solidaria ao servizo da ciencia”, define Baltar esta liña de colaboración, que se une á estratexia que desde vén desenvolvendo nos últimos meses a Deputación de Ourense para facer fronte á pandemia

AVANTAR ACTIVIDADES

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, anunciou que a institución provincial poñerá ao dispor do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) a capacidade dos sistemas informáticos de computación da Deputación para cooperar nos traballos informáticos e de proceso de datos das investigacións contra o COVID-19, en concreto, para realizar simulacións de interacción de fármacos que axuden a atopar tratamentos contra o coronavirus.

“Tecnoloxía solidaria ao servizo da ciencia”, define Baltar esta liña de colaboración co CSIC, que se une á estratexia que desde vén desenvolvendo nos últimos meses a Deputación de Ourense para facer fronte á pandemia nos ámbitos sanitario, social, económico e agora tamén no que se refire a investigación de vangarda para acelerar a procura dun fármaco que actúe contra o coronavirus.

Este proxecto é unha iniciativa de ciencia cidadá promovida polo CSIC e a Fundación Ibercivis a través do proxecto COVID- PHYM, no participa a Deputación de Ourense xunto a outras administracións do Estado, co obxectivo de atopar un fármaco que free a pandemia. “É unha tarefa que esixe unha gran capacidade de cálculo e a unión de equipamentos informáticos no relativo ao proceso de datos, e o feito de que Ourense forme parte da procura de solucións ao problema do coronavirus é algo que nos enorgullece como provincia e como administración provincial”, valora Manuel Baltar.

O proxecto COVID- PHYM avaliará a capacidade de varios fármacos para inhibir a multiplicación do virus SARS- Cov-2, causante da enfermidade COVID-19. Coa súa participación, a Deputación de Ourense cede a capacidade de cálculo dos seus computadores nos momentos nos que estean en repouso, creando, entre todos, unha plataforma de supercomputación. O proxecto é un vehículo de información e de implicación da sociedade na tarefa de investigación contra esta pandemia.

O traballo dos científicos consiste en realizar simulacións da interacción de fármacos empregados contra o ébola, a infección por VIH, a gripe ou a hepatite B coa maquinaria de replicación do xenoma do virus SARS- Co-V. Para iso recórrese a técnicas informáticas e á axuda dos computadores de miles de persoas voluntarias conectadas a través dunha plataforma de computación. Estas operacións mostrarán se algunha das moléculas logra inhibir unha proteína crave na multiplicación do virus. De ser así, o fármaco converteríase nun candidato idóneo para ser probado en ensaios clínicos con persoas.

Segundo os expertos, un computador convencional tardaría varios anos en executar os cálculos necesarios para levar a cabo a investigación. Por iso, o proxecto conta co apoio de miles de computadores persoais que forman parte da plataforma de computación distribuída de Ibercivis, á que calquera persoa pódese unir. As operacións divídense en pequenos paquetes que se envían a cada dispositivo. Desta forma, alcanzarase unha capacidade de cálculo similar á dun supercomputador e poderanse desenvolver todas as actividades do proxecto.

Ademais da Deputación de Ourense, neste proxecto participan tamén os gobernos provinciais de Cádiz, Córdoba e Sevilla. O proceso consiste en que cada equipo conectado á plataforma recibe unha colección de datos e as instrucións para analizalos. Os resultados obtidos devolveranse ao proxecto para ser estudados polo equipo investigador. O proxecto non causa diminución algunha na capacidade de proceso do sistema informático provincial, xa que a plataforma utilizada ( BOINC), desenvolta pola Universidade de Berkeley (USA), aproveita os sistemas en repouso ou baixa actividade -pola noite ou fins de semana- para realizar os seus cálculos.

Gran potencia de cálculo

Neste sentido, os investigadores do proxecto afirman que dispoñer de fármacos eficaces contra o coronavirus é esencial para diminuír a severidade e a mortalidade da enfermidade. Pero o complexo labor que supón buscar un composto capaz de neutralizar unha proteína concreta é como probar un enorme número de chaves para abrir unha fechadura e cando este proceso simúlase por medios informáticos esixe unha gran potencia de cálculo para medir a forza da interacción das posibles asociacións entre o fármaco e a proteína.

O proxecto científico, deseñado polo grupo Biophym do Instituto de Estrutura da Materia do CSIC, contempla diversas etapas de traballo que inclúen tanto a xeración de datos como a súa análise e interpretación posterior. Ao longo do traballo analizaranse, entre outros medicamentos, o Remdesivir (usado no tratamento do Ebola), o Favipiravir (usado no tratamento da gripe) e o Tenofovir (usado no tratamento da SIDA e a hepatite B) como posibles candidatos a inhibidores da ARN- Polimerasa.