Boletíns oficiais : Dog, Boe, Bop

Información oficial de Boletíns

BOP-num-199-2022-bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de libros e material escolar para o curso 2022/2023  no Carballiño

BOP-num-65-2022-En Punxín: Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de 2 peóns/as

AVANTAR ACTIVIDADES

BOP-num-64-2022-En Cea: Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de 2 auxiliares do servizo de axuda no fogar

BOP-num-64-2022-En Castrelo de Miño: Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de 2 peóns/as de servizos múltiples

BOP-num-59-2022-En Boborás: Convocatoria para a contratación laboral temporal de 3 peóns/peoas de servizos múltiples

BOP-num 55-2022-En Cortegada: Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de tres pe@ns de servizos múltiples

DOG-num-30-2022Aprobación definitiva do Plan Xeral de ordenación municipal de Castrelo de Miño.

BOP-num-29-2022–Convócanse 2 postos de traballo no Carballiño: educador/a social e psicólogo/a

DOG-num-23-2022-Bases para á convocatoria de 250 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior

BOP-num-22-2022-No concello de Cenlle Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal dun/a auxiliar de biblioteca, OMIX e novas tecnoloxías

DOG-num-11-2022-Convocado o Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas 2022

DOG-num-8-2022-No Carballiño iniciase o proceso de selección de persoas adxudicatarias de dúas vivendas de promoción pública.

BOP-num-2-2022-En Melón: Decreto de Alcaldía de constitución da bolsa de traballo de limpador/a de edificios municipais

BOP-num-285-2021-Extracto da Resolución da Alcaldía, do 25 de novembro de
2021, pola que se convocan subvencións para deportistas de alto nivel do Concello do Carballiño para o exercicio 2021

DOG-num-238-2021-ANUNCIO do 3 de decembro de 2021 polo que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores por incumprimento das medidas de prevención e contención en materia sanitaria do Concello do Carballiño

BOP-num-277-2021-convocatoria e bases de selección para la contratación laboral fixa dun chofer/ choferesa de tractor rozadora e encargado/a de medio ambiente e vías públicas

BOP-num-276-2021-En Punxin Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral fixa de limpador/a de locais municipais

DOG-num-230-2021-En Punxín: Convocatoria para cubrir prazas de persoal laboral fixo, polo sistema de concurso-oposición

BOP-num-275-2021-Os festivos locais no Carballiño para o ano 2022 serán o martes de entroido e o 17 de setembro

BOP-num-266-2021-En Melón convocatoria para a creación dunha bolsa de traballo para persoal de limpeza dos edificios municipais

BOP-num-256-2021-Bases para seleccionar o persoal directivo do Proxecto obradoiro dual de emprego “Agrupación Carbosam 2021”

BOP-num-251-2021-Convocatoria e bases reguladoras para a elaboración dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de auxiliar de axuda a domicilio

DOG-num-207-2021-Fixadas as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4

BOP-num-243-2021-Convocatoria para a concesión de axudas para material escolar 2021-2022 no concello de Boborás

DOG-num-154-2021-Publicada no DOG a resolución de autorización de aproveitamento das augas termais do Bañiño en Punxín

BOP-num-232-2021-Bases para seleccionar o persoal directivo, docente e de apoio, do obradoiro de emprego “Agrupación Carbosam 2021”

BOP-num-222-2021-Bases para selección do persoal do obradoiro de emprego ” Via da prata” en Cea, Piñor e Villamarín.

DOG-num-176-2021-Convocadas as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4

DOG-num-173-2021- Convocatoria de bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME)

BOP-num- 196-2021-Bases e convocatoria do concurso oposición para a provisióndunha praza de funcionario de administración xeral, subescala
administrativo, grupo C1, no Concello de Carballeda de Avia

BOP/num/187/2021/Aprobación definitiva del Reglamento de la Escuela Municipal de Teatro y de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por Enseñanzas en la Escuela Municipal de Teatro  

DOG/num155/2021/RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de
linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de
lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas
oficiais de idiomas de Galicia.

DOG/num/155/2021//ORDE do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B e C á
mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía
xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa
operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021
(código de procedemento BS321A).

BOP-num-165-2021-Convocatoria para contratación de catro traballador@s no concello de Cenlle

BOP-num-162-2021-Convocatoria y bases de selección para la creación de una bolsa de empleo relativa al personal del Servicio de Ayuda a Domicilio, y del Servicio de Urbanismo Municipal (arquitecto/a) en Cea   [2113/2021]

DOG-num-134-2021- EDICTO do 24 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Agro de Quinta, a favor dos/das veciños/as do Agro de Quinta, na parroquia de Amarante (Santa María), no concello de Maside (Ourense).

DOG-num-134-2021EDICTO do 24 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Segade, a favor dos/das veciños/as de Segade, na parroquia de Cusanca (San Cosmede), no concello do Irixo (Ourense)

BOP-num-147–2021-Exposición pública do expediente do proxecto da obra de saneamento da rúa Aldea de Arriba, en Dacón

BOP-num-142-2021-Extracto das bases reguladoras das axudas de emerxencia – Covid 19 dirixidas ao mantemento do tecido económico local no Carballiño

BOP-num-140-2021-Concello de Cenlle: Convocatoria e bases de selección para a admisión, selección de arrendatarios de vivendas municipais e a súa adxudicación

BOP-num-139-2021-Aprobación da lista definitiva de admitid@s e excluíd@s para a contratación laboral temporal de persoal das brigadas forestais e data de realización do 1º exercicio

BOP-num-138-2021-San Amaro: Bases de selección para a contratación de 5 traballador@s, a xornada completa para o servizo denominado “Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais”

BOP-num-137-2021-Irxo:Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 xef@s de brigada, 2 pe@ns condutor@s e 6 pe@ns para as brigadas forestais

BOP-num-135-2021-En Avión: Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 xef@ de brigada, 1 conductor@ e 3 pe@ns para brigadas forestais

BOP-num-133-2021-Selección de persoal para 2 xef@s de brigada e 8 pe@ns en Boborás

DOG-num-111-2021- ANUNCIO de aprobación inicial do escudo heráldico e a bandeira do Concello do Carballiño

DOG-num-104-2021- RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2021, da Comisión Provincial de Vivenda de Ourense, de inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias de seis vivendas de promoción pública, para o expediente OU-2017/010, no concello de Cenlle.

BOP-num-120-2021-Convocatoria e bases de selección para a contratación de 9 peóns/ peonas forestais no Concello de Piñor

BOP-num-114-2021- Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de tres peons de obras públicas 

BOP-num-108-2021- Bases XL edición do Premio de novela Eduardo Blanco-Amor, convocado pola Deputación de Ourense

BOP-num-106-2021-En Maside exposición ao público dos proxectos de obra na Friela e Bouzas asi como en Gulfar e o Bolo, por se hai reclamacións

BOP-num-98-2021 -Exposición pública do proxecto técnico de óbra “Humanización da rúa Casanova” en Leiro

BOP-num-98-2021-Bases para a constitución dunha bolsa de emprego para cubrir vacantes no posto de auxiliar de axuda a domicilio na Mancomunidade do Carballiño

BOP-num-91-2021- Convocatoria e bases específicas para a selección de traballadores laborais temporais para as brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais. en MELON

BOP-num-86-2021-Convocatoria e bases de selección para cubrir mediante interinidade unha praza de técnico de Medio Ambiente no concello de Piñor

BOP-num-85-2021- Bases reguladoras de la convocatoria del Programa de subvenciones de reactivación económica y social y plazo de presentación de solicitudes 

BOP-num- 84-2021- Convocatoria y bases de selección para la contratación laboral temporal de dos peones de servicios múltiples  en Berán

BOP-num-82-2021-Convocatoria para a contratación laboral temporal de tres peóns de servizos múltiples mediante o sistema de concurso oposición no concello de Castrelo de Miño

BOP-num-82-2021-Convocatoria e bases para a creación de bolsas de emprego para os postos de asesor/a de o CIM, operario brigada de obras e técnico de Turismo no concello do Carballiño

BOP-num-81-2021-Convocatoria para a contratación de 4 traballadores como peóns de servizos múltiples no Concello de Boborás

BOP-num-73-2021-Contratación de dous traballadores en Cenlle

DOG-num 59-2021-Axudas para compra electrodomesticos

DOG-num-52-2021-Cursos Celga

BOP-num-57-2021-Axudas por nacementos en Cortegada

BOP-num-56-2021-Bases contratación 3 peóns en Cortegada

BOP-num-49-Ofertase un posto de traballo de Operario de Emerxencias no concello do Carballiño

DOG-num-39-Lei saude Galicia

BOP-num-44-2021-Convocatoria praza administrativo en Amoeiro

DOG-num-37-2021-Probas obtención titulo bacharelato

DOG-num-37-2021-Instruccións ABAU

BOP-num-42-2021-Subvencions área rehabilitación casco historico Ribadavia

DOG-num-22- 2021- convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4

DOG-num-22- 2021- bases reguladoras de duascentas (200) bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME)

DOG-num-19-2021-subvencións do Programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior

DOG-num-11-Subvencións a Voluntarios de Proteccion Civil

DOG-num-9-Axudas a proxectos en galego nos centros publicos

BOP-num-9-2021Regulamento orgánico do Carballiño

DOG-num 6-2021-Axudas comercializacion productos vitivinicolas

DOG-num-6-2021-Axudas a universitarios por covid

BOP-num-6-2021-Cambio Xunta Goberno Local Castrelo de Miño

DOG.num-3-2021-Convocatoria para o ano 2021 da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero

BOP-num-3-2021-Convocatoria para elección xuiz de paz substituto en Maside

DOG-num-257- o Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas

BOP num-285-Bases premio Anton Losada Dieguez

Dog-246- RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se publican as subvencións equipamento

Bop-num-281-escaparates concello carballiño

BOP-num-274-Bases para selección personal Obradoiro emprego ” Os Arrieiros “

DOG-num-238- RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o procedemento para declarar ben de interese cultural a biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

DOG-num-230-Orde que regula distribucción de máscaras entre o alumnado

BOP-num-260- Suspensión temporal de taxas no Carballiño

BOP-num-240-Carballiño-axuda libros

BOP-238- Beade e Maside axusiliares Saf

Bop 234- Ordenanza axudas vivenda Ribadavia

BOP-Num 233 sobre alegacións no Carballiño a subvencións e taxas

BOP-num-194-Aprobacion PAI boboras-axudas Carballiño

Dog num 161 cursos celga

Bop-153- axudas por fillos en Cortegada

Bop-num-151-contratacions en Avion

Bop-num-146-contratacions en Beariz

Bop-num-144-Contratacion en Maside

Bop-num-142-contratacion en Cenlle

Bop-num-137-contratacións no Irixo e na Mancomunidade de Carballiño

BOP-num-126-contratacion en Castrelo de Miño

Bop-num 133-contratacion en Piñor

Bop num 131-contratacións en Leiro e Piñor

Dog-num 106-risco alto incendios

Bop-num-125-lugares para actos electorais

BOP-num-118-Relación mesas electorais

2020-5-19-Dog-num-96- ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material
escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21

2020-5-18-Bop-num-112-Aprobacion orzamento carballiño

2020-3-27-Bop-num-71-Asociacion gaiteiros Irixo

2020-3-24-Dog-num-58-axudas escolas infantis-ORDE do 13 de marzo de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3 de titularidade privada, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS420C).

2020-3-24-Bop-num-68-Aprobacion orzamento leiro

2020-3-23-Aprobacion pxom ribadavia

2020-3-20-Bop-num-65-Subvencions actividades deportivas

2020-3-17-Bop-num-63-subvencions a entidades deportivas

2020-3-16-Bop-num-62-aprobacion inicial orzamento Carballiño e San Amaro

2020-3-16-num-52-RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento PR905A).

2020-3-12-Dog-num49-probas Celga-RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020 (código de procedemento PL500C).

2020-3-12-Dog-num49-montes en man comun Alvite (Beariz)-EDICTO do 5 de febreiro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado ampliación do Monte Lomba a favor dos veciños/as de Alvite, na parroquia de Beariz (Santa María), no concello de Beariz (Ourense).

2020-3-12-Bop-num59-Ribadavia-oposicions policia

2020-3-7-Bop-num-55-Ribadavia-Imposto sobre vehiculos

2020-3-5-Bop-num 52-Subvencions a concellos para promocionar productos ourensanos

2020-3-5-Dog-num 44-RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de cento cincuenta (150) bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2020/21 nunha universidade galega (código de procedemento PR911A).

2020-3-4-Dog-num 43-RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2020 pola que se fan públicas as candidaturas presentadas nas xuntas electorais provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra para as eleccións ao Parlamento de Galicia de 2020.

2020-3-4-Dog-num 43-ORDE do 20 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil de concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR460A).

2020-3-3-Dog-num-42-EDICTO do 5 de febreiro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Do Agro de Quinta, a favor dos veciños/as do Agro de Quinta, na parroquia de Amarante, no concello de Maside.

2020-3-3-Bop-num-51-Boboras orzamento-Ribadavia modificacion creditos

2020-3-2-Dog-num 41-EDICTO do 5 de febreiro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado De Albín a favor dos veciños de Albín, no concello de Castrelo de Miño

2020-2-28-Bop-num- 48-Avion- contratacion enxeñeiro-tecnico forestal- Cortegada-padron auga

2020-2-28-Dog-num- 40-oferta ordinaria emprego Deputacion Ourense ANUNCIO da oferta ordinaria de emprego público correspondente ao exercicio 2019

2020-2-26-BOP-num 46-locales habilitados campaña electoral

2020-2-26-DOG-num38-ORDE do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B).

2020-2-26-DOG-num38- EXTRACTO da Resolución do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020 (código de procedemento VI422F, subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal, para o exercicio 2020, con carácter plurianual).

Bop-2020-2-24-num 45-Temas sobre Boboras ( Plan contra incendios )-Cenlle ( dedicación parcial )-Leiro (padróns de auga )-Maside bolsa de emprego de auxiliares para o Servizo de Axuda no Fogar

Dog-2020-2-24-num37-RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2020 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior (código de procedemento PR930A).

2020-2-21-dog-36-RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de formación continua para os servizos de extinción de incendios e salvamento, grupos de emerxencias supramunicipais e servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia

2020-2-21-dog-36-RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia.

2020-2-21-dog-36-RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa Reencontros na casa para persoas residentes no exterior durante o ano 2020 (código de procedemento PR926A).

2020-2-20-dog-35-RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.

2020-2-20-Bop-42-Cenlle-aprobacion definitiva orzamento

2020-2-19-Bop-41-Cenlle contratación laboral temporal-Leiro Orzamentos

2020-2-19-dog-34-ORDE do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais de Galicia, para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CT211B).

2020-2-19-dog-34-RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal dos corpos da policía local dos concellos de Galicia.

2020-2-17-Bop-39-BOP-Relación de seccións, locais e mesas electorais para utilizar, nas Eleccións ao Parlamento de Galicia que se realizarán o 5 de abril 2020

2020-2-18-dog-33-ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS 403C).

2020-2-12-dog-nº 29-RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as
bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (códigos de procedemento MR405A, MR404A e MR405B).

2020-2-12-dog-nº 29-ORDE do 31 de decembro de 2019 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 6 de maio de 2019.

2020-2-10-dog-nº 27-ORDE do 7 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de
titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CT236A).

2020-2-10-dog-nº 27-RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021,
cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader),
ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020
(código de procedemento MR701E)
.

2020-2-10-dog-nº 27-ORDE do 8 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións bibliográficas, con
destino ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CT235A).

2019-11-28-dog-nº 227-RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2020,
correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

2020-2-5-bop-nº 29-Carballiño-Carballeda de Avia-Ribadavia

2020-2-6-dog-nº 25-RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2020 (código de procedemento PR924B).

2020-2-5-dog-nº 24-RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2019.

2020-2-5-dog-nº 24-RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2019.

2020-2-5-dog-nº 24-RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

2020-2-5-dog-nº 24-RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

2020-2-4-dog-nº 23-violencia xenero-RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI449B).

2020-2-4-dog-nº 23-emigracion- RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se amplía, para as persoas residentes na Arxentina, Uruguai e Venezuela, o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 11 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do Programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2020.

2020-2-4-dog-nº 23-dependencia-  ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS614B).

2020-2-4-bop-nº 28-Leiro-Carballeda –

2020-2-3-dog-nº 22-conciliacion-ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341R).

 2020-2-3-dog-nº 22-casas maior-ORDE do 31 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2020 (código de procedemento BS212A).

BOP nº 25-31 xaneiro 2020.- RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade,
de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas
polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C)
.

BOP nº 24 – 30 xaneiro 2020.- Notificación colectiva dos padróns da taxa polo servizo de subministración de auga, da taxa pola rede de sumidoiros e canon da auga da Xunta de Galicia, correspondentes ao 6º bimestre de 2019, e anuncio de cobranza en período voluntario.

DOG nº 19 – 29 xaneiro 2020.- RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados
de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A).

DOG nº 18 – 28 xaneiro 2020.- ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 (código de procedemento TR351A).

DOG nº 18 – 28 xaneiro 2020.- ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 (código de
procedemento TR351G).

DOG nº 18 – 28 xaneiro 2020.- ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da
renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR351F).

DOG nº 18 – 28 xaneiro 2020.- Concello de Avión ANUNCIO de notificación a persoas titulares descoñecidas para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

DOG nº 18 – 28 xaneiro 2020.- ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

DOG nº 18 – 28 xaneiro 2020.- ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2020, co obxecto de coñecer a lingua dese país (código de procedemento ED416A).

DOG nº 17 – 27 xaneiro 2020.- RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración,pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre de 2019

DOG nº 16 – 24 xaneiro 2020.- RESOLUCIÓN do 7 de xaneiro de 2020 pola que se ordena a publicación do anexo ao Convenio de adhesión entre o Concello de Maside e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

DOG nº 14 – 22 xaneiro 2020 .- RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A).

DOG nº 14 – 22 xaneiro 2020 .- ORDE do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de
exclusión social, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN414D).

DOG nº 13 – 21 xaneiro .- RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria do Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas (código de procedemento PR775A).

DOG nº 12 – 20 xaneiro 2020.- ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020 e se procede á súa convocatoria

DOG nº 12 – 20 xaneiro 2020 .- ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS410A).

DOG nº 12 – 20 xaneiro 2020.- ANUNCIO de información pública sobre a aprobación provisional do estudo de ordenación da delimitación dos treitos urbanos en solo de núcleo rural na Rede provincial de estradas no concello de Carballeda de Avia

BOP nº 15 – 20 xaneiro 2020 .- MASIDE Notificación colectiva dos padróns da taxa polo servizo de subministración de auga, da taxa da rede de sumidoiros e canon da auga da Xunta de Galicia, correspondentes ao 5º bimestre de 2019 e anuncio de cobranza en período voluntario

DOG 12 – 20 xaneiro 2020 .- ANUNCIO de información pública sobre a aprobación provisional do estudo de ordenación da delimitación dos treitos urbanos en solo de núcleo rural na Rede provincial de estradas no concello de Boborás