Convocatoria, con carácter gratuíto de cursos Celga

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con
carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios
para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos
períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

DOG ca convocatoria