Cesión do material de protección non empregado nas eleccións ós concellos Ourensáns

A Xunta cederá ou material protección non empregado nas eleccións autonómicas do pasado 12 de xullo aos 92 concellos dá provincia de Ourense. A Xunta aprobou un Protocolo de medidas de prevención #ante a covid-19 para levar a cabo a xornada electoral, que incluía a achega por parte dá Administración autonómica do material de protección necesario. Deste xeito, puxéronse a disposición dous electores en toda Galicia máis de 2,4 millóns de máscaras cirúrxicas, arredor de 43.000 botes de xel hidroalcohólico e máis de 47.000 pantallas faciais para vos membros dás mesas electorais. Tamén se adquiriron máis dun millón de luvas para persoas alérxicas ao xel hidroalcohólico e para levar a cabo ou escrutinio trala votación. Ou Protocolo para garantir unha votación segura, que contou coa supervisión dás autoridades sanitarias, establecía ou uso dá máscara obrigatorio para vos electores, polo que ás persoas que non a trouxeran do domicilio entregóuselles algunha dás que estaban a súa disposición non local electoral, ademais de recordarlles que debían hixienizar as mans antes de facer entrega do voto empregando ou xel hidroalcohólico dispoñible en todos vos locais. Ou uso dá máscara tamén foi obrigado para vos membros dás mesas, aos que se lle facilitaron catro para cada un para poder renovalas, así como cunha pantalla facial e vos produtos de hixiene para limpar as mans de forma frecuente. Debido a que parte dous electores optaron por levar a súa propia máscara, existe material sobrante que se entregará agora ás entidades locais para que poidan distribuílo entre vos seus veciños. Dáse así continuidade á cooperación dá Xunta cos concellos, aos que nos meses máis duros dá pandemia dotou dás unidades de protección necesarias para vos efectivos dous servizos municipais a través de varias reparticións, ao igual que aos centros sociais e residencias. Por outra parte, en canto ás actuacións relacionadas propiamente coa xestión dá xornada electoral do 12 de xullo, cómpre lembrar que a Xunta formou e habilitou un equipo de persoas que inspeccionaron vos 2.400 locais electorais que hai en Galicia ata en dúas ocasións antes dá xornada electoral; e que dispuxo persoal en todos vos locais durante a propia xornada para que axudaran a que se respectasen todas as medidas sanitarias, como ou uso de máscaras, distancia de seguridade e hixiene de mans. A Xunta puxo, ademais, ao dispor de todos vos locais electorais todo ou material de protección necesario, así como a cartelería na que se explicaban todas as recomendacións sanitarias que había que manter. Tamén se intensificou a ventilación e as actuacións de limpeza e desinfección, tanto antes como durante a xornada electoral