Publicada no Dog a Orde de axudas para proxectos de fomento do uso do galego dos centros de Galicia

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento PL500A).

Publicidade

DOG Premer na Imaxe