Datos paro en febreiro: 503 mulleres paradas máis, 1.259 homes parados menos.

IES CHAMOSO LAMAS

Rematou o mes de febreiro en Galicia, con 185.228 persoas anotadas no SEPE como paradas, un 0,41% menos que no mes de xaneiro (756 persoas paradas menos), tendencia habitual do mes de febreiro, en febreiro do ano 2020  o descenso fora do 0.91, o dobre que neste ano.

No conxunto do Estado español medrou o desemprego un 1,12%.

HIPER MASIDE

Neste mes comparar a situación coa media estatal non é rigoroso, xa que as medidas para facer fronte á pandemia  foron moi diferentes; en Galicia por exemplo pechouse a hostalería, ximnasios… e  outras actividades estiveron con limitación horaria. Noutras comunidades as medidas foron diferentes,  polo tanto os resultados estatísticos non son homoxéneos.

A evolución interanual, con respecto a o mesmo mes do ano anterior ( último sen a incidencia da pandemia), amosa un incremento  do 11,43%; o que en temos absolutos significa 18.999 persoas paradas máis.

As persoas máis prexudicadas pola perda de emprego neste último mes foron as mulleres:

Persoas paradas segundo sexo.

        Evolución  
Sexo Febreiro 2020 Xaneiro 21 Febreiro 21 Mensual Interanual
Homes              71.438              80.679                79.420            – 1.259              7.982  
Mulleres              94.791            105.305             105.808                  503            11.017  

Si en entre os homes descendeu o desemprego en 1.259 persoas, entre as mulleres rexistráronse 503 paradas máis neste último mes.

Persoas paradas segundo sectores.

Sectores       Evolución  
  Febreiro 20 Xaneiro 21 Febreiro 21 Mensual Interanual
S primario 6.029 6.893 6.700           –   193   671
Industria              18.297              19.880                20.038                  158              1.741  
Construción              13.613              14.259                13.810              –   449                  197  
Servizos            114.987            130.717             130.985                  268            15.998  
Sen emprego anterior              13.303              14.235                13.695              –   540                  392  

As persoas sen emprego anterior, foi entre as que máis descendeu o desemprego neste último mes, seguidas das que traballan na construción; tamén no sector primario se produce un leve descenso do desemprego.

En industria e servizos medra o desemprego.

A nivel provincial, en todas as provincias descendeu o desemprego.

Persoas paradas segundo provincia.

      Evolución  
  Febreiro 20  Xaneiro 21 Febreiro 21 Mensual Interanual
A coruña              66.516              74.853                74.579        –   274              8.063  
Lugo              16.265              18.742                18.633         –   109              2.368  
Ourense              18.397              20.781                20.496         –    285              2.099  
Pontevedra              65.051              71.608                71.520          –      88              6.469  
Total            166.229            185.984             185.228          –    756            18.999  

En todas as provincias descendeu o desemprego, sendo na provincia de Ourense onde se produce o maior descenso, seguida de A Coruña.

Afiliación á seguridade social.

Afiliación á SS     Evolución  
  Febreiro 20 Xaneiro 21 Febreiro 21 Mensual Interanual
A coruña            434.745   424970           426.222              1.252   –  8.523  
Lugo            121.313   118761           118.643               – 118   –  2.670  
Ourense            102.218   100060           100.090                    30   –  2.128  
Pontevedra            354.077   348337           349.073                  736   –  5.004  
Total        1.012.353            992.128             994.028              1.900   – 18.325  

Aumentou a afiliación en todas as provincias agás na de Lugo, onde descendeu en 118 persoas. Con todo, en Ourense seguimos co lastre de máis de 2.000 cotizantes menos que hai un ano.

No que atinxe á contratación, rexistráronse 49.174 contratos neste último mes, (no mes de febreiro de 2020, antes da pandemia, rexistraranse 72.432). Na comparación co ano anterior , temos que ter en conta que en febreiro de 2021 determinadas actividades económicas estiveron pechadas ou con limitación horaria.

O que si chama a atención é que tan so o 5,7% dos contratos foron de carácter indefinido. Non hai rexistros dunha proporción tan baixa.