A IA como axuda para aproveitar ao máximo a información médica presente en grandes cantidades de documentos