Exposición pública dos proxectos de 6 obras en Maside cun orzamento de 293601 € para posibles reclamacións

IES CHAMOSO LAMAS

Exponse ao público na secretaría do concello durante o prazo de vinte días contados a partir da súa publicación no BOP, para exame e presentación de reclamacións por todas as persoas interesadas sobre os seguintes proxectos:

Reforma da cuberta do edificio do centro médico-multiusos de Maside”, cun orzamento de 48.398,45€

HIPER MASIDE

Mellora da eficiencia enerxética do antigo colexio da alameda, actual multiusos: instalación de caldeira de pellets”, cun orzamento de 39.998,73 €

Ampliación da rede de saneamento na zona de confluencia dos concellos de Maside e O Carballiño, no lugar de Corzos”, cun orzamento de 59.982,20 €

Proxecto de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022”, cun orzamento de 46.385,40 €

Proxecto da obra: “Humanización da rúa Wenceslao González”, cun orzamento de 48.378,87 €

Proxecto da obra “Instalación de punto de recarga eléctrica”, cun orzamento de 50.460,48 €

BOP Premer na Imaxe