Espazo Común pide mellores condicións para os traballadores temporais do concello

Publicidade ASPADISI

A formación asegura que os varredores a servizo do Concello do Carballiño, a día de hoxe, están todos eles contratados a través das listas de persoal temporal, e aseguran que foron os grandes esquecidos nos pagos por produtividade ao persoal máis exposto nos tempos de confinamento.

No mes de setembro, afirman que se lles baixou ao Salario Mínimo a retribución salarial, obviando o estipulado no Convenio Colectivo. Aseguran que tampouco se respectan os seus dereitos recollidos nas diferentes lexislacións e no devandito Convenio aos descansos e compensacións por festivos traballados. Espazo Común demanda que no futuro, eviten estas situacións e cumpran o estipulado.

HIPER MASIDE