Os algoritmos evolutivos e as súas aplicacións centran a conferencia de IA na UNED/UNED

Publicidade ASPADISI

O doutor Enrique J. Carmona explicará o mundo da computación evolutiva, unha rama da Intelixencia Artificial, a partir das 12.00 horas

O profesor Enrique Carmona, da UNED/UNED é o invitado esta semana no Seminario de IA da nosa Universidade en Ourense, que se emite desde o Centro de Intelixencia Artificial da cidade.

HIPER MASIDE

O doutor Carmona falará de Algoritmos evolutivos e as súas aplicacións.
No relatorio fará unha introdución ao mundo da Computación Evolutiva, unha rama da
intelixencia artificial que aborda a resolución automática de problemas de optimización
mediante o uso dunha serie algoritmos, denominados algoritmos evolutivos, que están
inspirados en diferentes mecanismos da evolución natural. Durante a presentación
tamén se analizará as vantaxes e inconvenientes deste tipo de algoritmos e, en consecuencia,
establecerase en que tipos de problemas é aconsellable ou non a súa utilización.


“Finalmente, mostraranse diferentes exemplos de aplicación dos algoritmos evolutivos,
baseados en traballos que foron desenvoltos tanto no seo do noso grupo de investigación
SIMDA da UNED/UNED como noutros grupos de investigación”, sinala Carmona.


Enrique J. Carmona é doutor pola UNED/UNED e enxeñeiro electrónico pola Universidade de Granada. Actualmente, é profesor titular no Departamento de Intelixencia Artificial da
UNED/UNED, onde desempeña labores tanto docentes como investigadoras. No pasado,
tamén desempeñou postos de enxeñeiro en diferentes empresas privadas.

As súas áreas de interese abarcan diferentes disciplinas, tales como a computación evolutiva, a aprendizaxe automática e a visión artificial. Actualmente, a súa investigación céntrase no procesamento computacional de imaxe médica e na aplicación dos algoritmos evolutivos a diferentes dominios (imaxe, matemáticas e deseño automático). É autor de diferentes traballos de investigación publicados en revistas de alto impacto.


Este seminario da UNED/UNED en Ourense conta co apoio económico do Vicerreitorado
de Investigación, Transferencia do Coñecemento e Divulgación Científica