Concello de Melón: Convocatoria para a selección de traballadores laborais temporais para as brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais

IES CHAMOSO LAMAS

Publicase no BOP de hoxe a Convocatoria e bases específicas para a selección de traballadores laborais temporais para as brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais

BOP ( Premer na Imaxe )

HIPER MASIDE

Normas xerais: contratación laboral temporal realizarase na modalidade de contrato de obra e servizo para peóns, peónscondutores, xefes de brigada e condutores de motobomba na campaña de verán, campaña de extinción de incendios. O contrato estará condicionado á segunda addenda do Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Melón para a participación na prevención de incendios forestais mediante a prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2021, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.