Debido ao éxito do curso de tanatopraxia volvera a repetirse en próximas datas no Tanatorio Veracruz

Tanatopraxia (da grego θάνατος ‘morte’ e πράξις ‘acción’) é o conxunto de prácticas que se realizan sobre un cadáver desenvolvendo e aplicando métodos tanto para o seu higienización, conservación, embalsamamiento, restauración, reconstrución e coidado estético do cadáver, como para o soporte da súa presentación.

O proceso realízase de acordo coas normas hixiénico-sanitarias realizando as extraccións que formalmente se lle soliciten, respectando os diferentes ritos relixiosos e manexando as técnicas e habilidades en relación. A persoa tanatopractora é aquela cualificada para desenvolver as técnicas utilizadas na tanatopraxia

AVANTAR ACTIVIDADES