Acotio con Mariña Arbor

“Transitando polas vías da lírica hispánica: A Ruta dos Trovadores” é unha peza, complementada cun documental audiovisual e unha aplicación móvil, que invita a facer un percorrido polo interior galego, polas comarcas do Ribeiro e do Carballiño, seguindo a ruta dos trovadores.

VIDEO