Leiro: Convocatoria para contratación laboral temporal de 1 xefe/a de brigada, e 4 peóns/ as para as brigadas forestais

Publicidade ASPADISI

Publicada hoxe no BOP a Convocatoria e bases de selección para contratación laboral temporal de 1 xefe/a de brigada, 1 peón/a condutor/a e 3 peóns/ as para as brigadas forestais

1. Número e denominación das prazas: 1 traballador/a para prestar servizo como xefe/a de brigada, 1 traballador/a para prestar servizo como peón/peoa condutor/a e 3 traballadores/as para prestar servizo como peóns/peoas.

HIPER MASIDE

2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a xornada completa (40 horas semanais)

3.Duración do contrato: ata fin de obra (3 meses)

4. Sistema de selección: concurso-oposición

5. Lugar e prazo de presentación das solicitudes: no Rexistro do concello, de 9.00 a 14.00 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de cinco días hábiles, que contarán desde o seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase á disposición do público no concello, na web (http://www.concellodeleiro.com/) e na sede electrónica (https://leiro.sedelectronica.es/)

BOP Premer na Imaxe


VIDEO SPOT LEIRO en BADAL TV

CONCELLO DE LEIRO