O PP de Ribadavia pide a dotación de 5.000 euros para as ANPAS da vila

IES CHAMOSO LAMAS

O grupo municipal do Partido Popular de Ribadavia presenta unha moción para o seu debate no pleno do mes de setembro, que se celebrará mañá xoves 30 de setembro, na que se insta ao goberno municipal a levar a cabo unha modificación de crédito, con carácter urxente, por importe de 5000€ destinada a establecer unha liña de subvencións ás ANPAS do Concello de Ribadavia.

Os populares sinalan que “no que vai de curso, o noso grupo tivo a ocasión de falar con algunhas das ANPAS dos centros educativos do noso concello e nesas conversas, puidemos comprobar que son moitas e diversas as necesidades que as ANPAS teñen para contribuír, dentro das súas competencias, a mellorar as condicións dos servizos educativos no concello de Ribadavia. Neste sentido, entendemos que o concello debe colaborar coas asociacións de Nais e Pais de Ribadavia a través dunha liña de axudas económicas que permitan ás ANPAS a adquisición de materiais, programación de actividades ou calquera outra cuestión que redunde na mellora das condicións nas que se prestan os servizos educativos no Concello de Ribadavia.”

Por todo isto, o Partido Popular de Ribadavia solicitará ao Pleno municipal que se leve a cabo, con carácter urxente, unha modificación de crédito por importe de 5000€ destinada a establecer unha liña de subvencións ás ANPAS do Concello de Ribadavia, de xeito que unha vez aprobada a modificación se suscriban convenios individuais con cada ANPA para atender de xeito particular ás necesidades de cada unha das asociacións de nais e pais dos centros educativos de Ribadavia.