Bases para seleccionar o persoal directivo, docente e de apoio, do obradoiro de emprego “Agrupación Carbosam 2021”

Publicase hoxe no BOP

Por Resolución da Alcaldía do 4 de outubro de 2021, aprobáronse as bases que rexerán o proceso selectivo para seleccionar o persoal directivo, docente e de apoio, do Proxecto obradoiro dual de emprego denominado “Agrupación Carbosam 2021”, promovido polos concellos do Carballiño, Boborás, San Amaro e Maside.

AVANTAR ACTIVIDADES

Clase de persoal: laboral temporal.
Duración: 9 meses.
Prazas convocadas: director/a, persoal administrativo e persoal docente.
Prazo e lugar de presentación das solicitudes: nos cinco días naturais seguintes aos de publicarse este anuncio de convocatoria no BOP, exclusivamente na sede electrónica do Concello do Carballiño.
Poderán consultar máis información e as bases específicas da convocatoria no taboleiro web dos concellos do Carballiño, Boborás, San Amaro e Maside

BOP Premer na Imaxe