En Ribadavia Convocatoria para a elaboración dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de auxiliar de axuda a domicilio

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Publicase hoxe no BOP Pulsar na Imaxe

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Obxecto: normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal de postos de traballo de auxiliar de axuda no fogar no Concello de Ribadavia.
Órgano de aprobación: Xunta de Goberno Local do día 19.10.2020.
Prazo de presentación de solicitudes: 25 días naturais seguintes ao da publicación deste anuncio. As solicitudes presentaranse, segundo o disposto nas bases, no Rexistro Xeral do Concello de Ribadavia.
Bases da convocatoria: poderán consultarse no taboleiro de anuncios da casa do concello, en horario de oficina, durante o prazo de presentación de solicitudes.
Prazas ofertadas: auxiliar de axuda no fogar

Convocatoria e bases reguladoras para a elaboración dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de postos de auxiliar de axuda a domicilio