Marina Ortega do grupo socialista reclama “un novo modelo de coidados” para as persoas maiores “á altura do século XXI”

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Marina Ortega reivindicou máis recursos humanos nas residencias públicas galegas e a mellora das condicións laborais do sector

A portavoz de Política Social do Grupo Socialista, Marina Ortega, reclamou hoxe “un novo modelo de coidados” ás persoas maiores “á altura do século XXI e acorde ás posibilidades e á poboación que temos en Galicia”. A responsable socialista presentou unha moción no Pleno do Parlamento para reclamarlle á Consellería de Política Social que presente no Parlamento un novo modelo residencial que segue sen facer público, e que foi rexeitada polo PP.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

A parlamentaria socialista subliñou que “mentres as familias e as persoas maiores teñan forzas para loitar darémoslle voz as veces que sexa necesario”, e respaldou a súa demanda de constituír unha Comisión de Investigación que o goberno galego continúa a negar. Os socialistas que o PP rexeitara hoxe presentar “un estudo pormenorizado do acontecido nas residencias de maiores durante a pandemia” co obxectivo de “aprender dos erros para corrixilos”.

Lamentou que a “incomodidade” amosada polo goberno galego o levara a vetar a constitución da dita constitución ou mesmo estudar a situación das residencias intentando “desvirtuar e xogando a minimizar” o asunto. Afeoulle á conselleira que cualificara a crise das residencias de “polémicas artificiais” cando “o único artificial son as solucións que pretenden venderlle á cidadanía metendo robots para o coidado das persoas maiores nas residencias”.

Ortega reivindicou “máis medios humanos que propicien uns coidados de calidade e con persoal en condicións laborais óptimas que permitan facer o seu traballo, con condicións que dean acomodo á valía das grandes profesionais que temos en Galicia”. De nada vale, puntualizou, “que a conselleira ou o propio Feijóo suban á tribuna e digan que profesionais tan marabillosas temos, e logo nin as reciban nin escoiten as súas reivindicacións”.

Lembrou que Galicia é “a segunda Comunidade Autónoma con menos inspectores para supervisar o funcionamento de todas as residencias, tal e como alertaran primeiro o Consello de Contas, no seu informe de 2018, e máis tarde a Fiscalía. Advertiu de que o goberno galego “é o que menos inviste por habitante potencialmente dependente” en todo o país como consecuencia dunha xestión “sen escoitar, sen empatía e sen facer partícipes aos protagonistas”.

Novo modelo

Reclamou así un novo modelo de xestión das residencias “nos centros dos pobos, acollendo aos seus veciños, nun entorno o máis parecido a un fogar, con habitacións individuais e nun contexto máis humano”. Sinalou que “as competencias están aquí, e non debemos agardar a que nos marquen o traballo de fora”, senón “xestionar dende aquí, acorde ás nosas particularidades”. Criticou que a Xunta goberne “sen escoitar” e agochando os datos porque “non queren que se traslade información sobre o que pasa nas residencias”. Os socialistas reclamaron hoxe información sobre o nivel de ocupación das residencias integradas, facer público o número de contaxios por covid e os falecementos nas residencias de maiores, así como o número desagregado en cada centro de atención residencial galego


O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada Marina Ortega Otero, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación debatida na Sesión plenaria celebrada os días 26 e 27, sobre a política do Goberno galego respecto da tansparencia informativa da situación sanitaria dos centros de atención residencial para persoas maiores (11/INT-001237, documento número 23463).


Moción


O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

 1. Elaborar un estudio pormenorizado do acontecido nas residencias de maiores durante a pandemia.
 2. Remitir ao Parlamento o nivel de ocupación das residencias integradas por orde cronolóxica de xeito semanal dende marzo de 2020 ata a actualidade.
 3. Facer públicos e entregar aos grupos parlamentarios do número total de contaxios por Covid ou sintomatoloxía compatible así como falecementos nas residencias de maiores en Galicia, así como o número desagregado en cada centro de atención residencial galego
 4. Que o Consellería de Política Social presente ante o Parlamento o novo modelo residencial.
 5. Incrementar os RRHH no ámbito de atención residencial en Galicia, así como revisión e mellora das condicións laborais do sector.
 6. Establecer unha dinámica periódica que permita o acceso ao diálogo directo coa Consellería de Política Social por parte das familias e residentes dos centros de atención residencial galegos, coa asociación de traballadoras e traballadores do sector, así como do conxunto do sector.
  Pazo do Parlamento, 29 de outubro de 2021
  Asdo.: Marina Ortega Otero
  Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
  Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
  Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia