Sométese a información pública o estudo de impacto ambiental o parque eólico Marcofán, situado nos concellos do Irixo, Boborás e Beariz

IES CHAMOSO LAMAS

Publicado no DOG:

ACORDO do 20 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que
se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa
previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto
ambiental do proxecto do parque eólico Marcofán, situado nos concellos do Irixo,
Boborás e Beariz, provincia de Ourense (expediente IN408A 2017/020).

OZOCOgz Deseño Galego

DOG Premer na Imaxe: