Afundación inicia esta semana o programa «Coñecendo as emocións», dirixido ás persoas maiores

Afundación, a Obra Social de ABANCA, en colaboración con Matía Instituto, pon esta semana en marcha un novo proxecto centrado na atención á esfera emocional das persoas maiores. Deste modo, o programa «Coñecendo as emocións» abordará nos seus espazos +60, mediante 12 obradoiros participativos unha vez á semana, a importancia de coñecer e tomar conciencia das nosas emocións e promover a aprendizaxe de estratexias para aumentar o noso benestar emocional. O desenvolvemento deste innovador programa, inédito no noso contorno, é froito da colaboración que, desde o año 2017, veñen desenvolvendo Afundación e Matía Instituto para xerar recursos que contribúan ao coñecemento e benestar emocional das persoas a medida que se envellece. Un aspecto que se fixo máis relevante se cabe no contexto actual de pandemia, que revelou a rápida deterioración que está experimentando a sociedade no seu conxunto no ámbito emocional, reflectindo datos que sinalan que ata un 52 % das persoas manifestan signos evidentes de fatiga ou que un 30 % mostra indicios de ansiedade.

O programa «Coñecendo as emocións» deseñouse a través dun innovador proxecto de cocreación con persoas maiores socias dos espazos +60 de Pontedeume e Pontevedra, desenvolvido entre 2019 e 2021. Durante a pandemia, este programa levouse ao formato online e no 2022 retoma o seu formato presencial coa súa implantación en todos os espazos +60.

AVANTAR ACTIVIDADES

Nesta edición, Afundación conta coa colaboración das Asociacións de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Vigo (AFAGA), Pontevedra (AFAPO), Monforte (AFAMOR), Ourense (AFAOR) e Viveiro (AFAVI), ademais da delegación de Ferrol da Asociación Española contra o Cancro (AECC) .

Profesionais destas entidades, xunto con persoal de Afundación, serán quen conduzan estes obradoiros dirixidos a persoas maiores interesadas en coñecer e comprender o proceso emocional e adquirir habilidades e estratexias sobre como xestionar as emocións na nosa vida cotiá para mellorar o noso benestar.

Durante esta edición preveuse incorporar unha avaliación de impacto do programa nas persoas participantes coa finalidade de afondar no coñecemento dos seus efectos nelas.

AS EMOCIÓNS, UN ASPECTO DESATENDIDO

Nos últimos anos, o paradigma do envellecemento activo foi callando na sociedade actual e iso viuse reflectido na creación de multitude de programas e actividades para o fomentar. A maioría están encadradas no ámbito da aprendizaxe continua, a actividade física ou a realización de viaxes e excursións, con notables beneficios para as persoas que as realizan. Con todo, outras dimensións do envellecemento activo adoitan quedar sen un espazo propio nestes programas, como a área afectiva ou emocional.

Tras a avaliación do programa do envellecemnto activo de Afundación co Índice Persoal de Envellecemento Activo (IPEA) no ano 2017, detectouse un nivel moderadamente alto de envellecemento activo entre os seus participantes, aínda que o estado emocional mostrou un nivel algo máis baixo en comparación coas restantes dimensións asociadas á saúde. Como resultado de devandita avaliación elaboráronse unha serie de recomendacións, sendo unha delas a inclusión de iniciativas que potencien o benestar e a saúde emocional.

Para deseñar estas iniciativas, Matía Instituto, por encargo de Afundación, realizou, un primeiro estudo cualitativo nos espazos +60 de Pontedeume e Pontevedra utilizando a ferramenta de grupos focais, que permitiu coñecer as percepcións, actitudes e crenzas das persoas participantes cara ás emocións e á súa forma de regulalas. De acordo á análise da información solicitada, elaborouse un prototipo de proposta de formación e durante 2019 levouse a cabo unha implantación piloto deste programa formativo, coa intención de estendelo posteriormente a toda a rede de espazos +60 e a outras entidades interesadas en favorecer o benestar emocional das persoas maiores. Os resultados obtidos tras máis de tres anos de investigación conduciron ao desenvolvemento deste programa «Emocións», mediante o cal Afundación aborda de modo holístico —atendendo tanto ás cuestións físicas como ás emocionais— o proceso de envellecer.

Calendario de sesións

Espazo +60Datas
A CoruñaDo 1 de febreiro ao 26 de abril
MonforteDo 1 de febreiro ao 26 de abril
SantiagoDo 2 de febreiro ao 27 de abril
LugoDo 2 de febreiro ao 27 de abril
PontevedraDo 2 de febreiro ao 20 de abril
BetanzosDo 7 de febreiro ao 23 de maio
OurenseDo 7 de febreiro ao 25 de abril
FerrolDo 7 de febreiro ao 2 de maio
ViveiroDo 8 de febreiro ao 10 de maio
VigoDo 9 de febreiro ao 4 de maio

O vídeo sobre este novidoso programa e as imaxes están dispoñibles aquí:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LooYWxOkS1HDVvV2GF4p7e_To7qfmliz