Helados con corazón

Desde A Central Heladera, en Rua do Paseo, 7, en Ourense, decidimos incorporar unha contorna saudable, baseado na Cardioprotección co fin de salvar unha vida poñendo de manifesto o noso compromiso coa saúde da cidadanía e co feito de salvar máis vidas a condición de que estea nas nosas mans.

O desfibrilador que incorporamos conta cun sistema pediátrico, vital para poder salvar a vida dun neno. Os desfibriladores en nenos son un elemento fundamental para atender unha parada cardíaca e morte súbita.Por moi estraño que poida parecer, eles tamén se expoñen a estes riscos ao longo da súa infancia.

AVANTAR ACTIVIDADES

As enfermidades cardíacas non teñen idade, polo que o uso dos desfibriladores pode ser necesario en calquera momento.

Sendo a primeira e única xeadería en estar cardioprotegida en toda España e o único establecemento na zona en contar con desfibrilador pediátrico.

Colaborando coa tamén empresa Ourensá ” ESC CARDIOPROTETECCIÓN” que desenvolveu un modelo de traballo diferenciado, no que ofrecen un servizo integral de Cardioproteccion, coa instalación de equipos da máis alta tecnoloxía e a formación con profesionais da saúde.

A morte súbita, paro cardíaco e infarto son as principais causas de falecementos en Galicia, España e no mundo. Segundo o INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, en Galicia, faleceron 9.781 persoas tras sufrir infartos e paros cardíacos, sendo a principal causa de morte seguida dos tumores en 2019. Os datos en España, seguen sendo depredadores xa que segundo a mesma fonte faleceron 32.000 persoas por infarto e 37.000 por outros problemas de corazón (paro cardíaco, entre outras causas).

Nun contexto tan sensible, como o da protección da saúde, entendemos conveniente e necesario o ter unha referencia clara. En España as persoas que falecen por paros cardíacos, mortes súbitas e infartos, fano fóra dun hospital. O tempo é vital nestes casos, cada minuto que pasa diminúen as posibilidades de sobrevivir nun 10%. Segundo a Fundación Española do Corazón, o 85% destas mortes salvaríanse tendo un desfibrilador e coñecementos de RCP ao alcance, xa que o tempo é vital.

En países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemaña, Francia, Países Escandinavos, na utilización de desfibriladores é cada vez máis frecuente, as taxas de supervivencia sitúanse nun 40%, a diferenza con España onde a taxa é dun 4%, significativamente máis baixa.

Polo cal decidimos poñer ao dispor dos nosos clientes, a nosa contorna e a sociedade ourensá en xeral, os medios necesarios para evitar unha morte dun adulto e dun neno.

Se a vida dun neno nestas circunstancias vai depender da decisión de contar cun Desfibrilador que lle poida salvar a vida, desde A Central Heladera témolo claro, os medios estarán ao dispor de vostedes. Oxalá nunca o teñamos que utilizar!!!