Afundación orienta a estratexia nos seus ámbitos de actuación á transformación dixital, sostibilidade e implicación social

IES CHAMOSO LAMAS

Estes eixes emerxentes serán transversais nos proxectos das súas catro áreas estratéxicas: educación, maiores, cultura e voluntariado

I Neste período 2022-2026, a Obra Social de ABANCA prestará especial atención aos colectivos vulnerables e á poboación rural galega

HIPER MASIDE

Afundación, co obxectivo de seguir sendo a entidade de referencia no seu ámbito, impulsará novas áreas transversais enfocadas á innovación e transformación dixital, a sostibilidade e a implicación social, atendendo deste modo as necesidades e demandas actuais. Estes tres eixes permearán todos os proxectos que desenvolva a Obra Social de ABANCA nas súas catro principais áreas de actuación: a educación, os maiores, a cultura e o voluntariado e a participación social, segundo se recolle no seu novo plan estratéxico 2022-2026, que se compartiu hoxe con toda a entidade.

Con máis dun millón de beneficiarios anuais, o proxecto de Afundación para os próximos cinco anos propón un investimento social de 115 millóns de euros. Os seus principais obxectivos para este período diríxense a desenvolver o coñecemento en todas as etapas da vida; dotar a mocidade de capacidades persoais e profesionais para o futuro; potenciar o papel activo das persoas maiores na sociedade, abordando o reto do envellecemento poboacional e la revolución da lonxevidade; promocionar o papel da cultura como vertebradora do coñecemento; e impulsar a acción social e a participación a través do voluntariado. Todo iso, potenciando a realización de programas propios de moi alta calidade e alcance, e propiciando a sustentabilidade da institución. En palabras do presidente da entidade, Miguel Ángel Escotet, «neste ciclo COVID que irrompiu nas nosas vidas, Afundación fíxose máis flexible, se cabe, ofrecendo respostas á nova conxuntura e necesidades a través dun grande impulso dixital, dando un xiro social para abordar as necesidades das persoas e creando novos espazos de difusión para a cultura. Ante o gran reto que representan a revolución tecnolóxica e social, iniciamos agora unha nova etapa na que intensificaremos os nosos esforzos ao servizo da sociedade, aproveitando as nosas capacidades e fortalezas, chegando máis alá das nosas metas, porque o futuro sempre está nas nosas mans, o futuro sempre empeza hoxe».

AS ÁREAS DE ACTUACIÓN PRINCIPAIS

Afundación, desde a súa vocación transformadora, desenvolverá nesta nova etapa todas as súas actuacións desde unha perspectiva de innovación e desenvolvemento tecnolóxico, acorde ás novas tendencias de cada un dos seus ámbitos de actuación. Partindo dun firme compromiso coas persoas en situación de vulnerabilidade, poñeranse en marcha novos programas sociais e consolidaranse os existentes. Igualmente, a Obra Social de ABANCA impulsará un novo proxecto de sostibilidade transversal a todas as súas áreas de actuación, orientado á acción propia e tamén á sensibilización da sociedade, aliñando toda a actividade cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Os seus centros serán un referente nestes ámbitos, dinamizadores sociais e axentes de solidariedade no seu contorno.

No ámbito da educación, Afundación desenvolverá un plan de dixitalización que permitirá chegar a novos colectivos e territorios, con proxectos que servirán como complemento do ensino regrada, dirixidos a escolares, docentes e familias, impulsando a innovación educativa. En relación á formación profesional, a entidade traballará polo desenvolvemento dunha FP integral cunha oferta mellorada, actualizada en función das novas necesidades e que promova sinerxías continuas co sistema universitario, especialmente coa Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE). Igualmente, desenvolverase unha liña de educación en sostibilidade, enmarcada dentro dos programas extracurriculares de educación en valores, e potenciarase o Centro Interactivo de Educación Ambiental, Naturnova. Todos os centros educativos da entidade integrarán a formación neste ámbito.

O segundo eixe de actuación, centrado nas persoas maiores, impulsarase desde un novo enfoque, no que a tecnoloxía e a dixitalización, o envellecemento poboacional e os retos da revolución da lonxevidade vertebrarán toda a actividade. Con estes obxectivos, incorporaranse programas innovadores de acompañamento a persoas vulnerables, xestión das emocións e de dixitalización, tanto no ámbito urbano como rural. Afundación desenvolverá neste marco novos proxectos que poñan en valor a experiencia profesional e vital das persoas maiores, dándolles voz e visibilidade, procurando unha sociedade libre de estereotipos e idadismo, promovendo o valor da experiencia deste colectivo. Ademais, impulsaranse iniciativas de investigación para contribuír a un mellor coñecemento das perspectivas, necesidades e características das persoas que están nesta etapa de vida.

Como axente de referencia no ámbito cultural, Afundación orientará as súas proxectos á innovación, incorporando as novas tecnoloxías ás actividades, deseñando propostas que fomenten a creatividade participativa, poñendo as ferramentas tecnolóxicas ao servizo da accesibilidade e incorporando novos linguaxes nos contidos e canles que faciliten o acceso da mocidade á cultura. O impulso social será un eixe transversal en todos os proxectos, promovendo iniciativas que visibilicen as necesidades dos colectivos vulnerables e as persoas con capacidades diferentes, que potencien a solidariedade e sensibilicen sobre a importancia da sostibilidade para preservar o futuro do planeta.

O programa de voluntariado será outro dos ámbitos de actuación fundamentais da Obra Social de ABANCA no novo plan estratéxico, a través do novo portal Actúa e outras ferramentas tecnolóxicas, desenvolverase un ambicioso proxecto de voluntariado online e presencial para acercar esta iniciativa a outros colectivos. Ademais, os proxectos abriranse á sociedade en xeral, pasando de ser un programa corporativo a desenvolver unha acción voluntaria de máis alcance e global. Para iso, estableceranse alianzas co terceiro sector de acción social, así como con outras institucións ou empresas. Así, atendendo as necesidades emerxentes, desenvolverán novos proxectos de innovación e acción social, tanto no ámbito da sostibilidade como no que se refire ao apoio aos colectivos en situación de vulnerabilidade. 

Imaxes de distintas actividades da entidade, dispoñibles na seguinte ligazón:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1myCH_3ewf87hwPmMrphc8Mi9HwX9rKo2