Datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4,

IES CHAMOSO LAMAS

Publicase hoxe no DOG

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a
obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2022,
que foron convocadas mediante a Resolución do 29 de agosto de 2022 (código
de procedemento PL500C).

OZOCOgz Deseño Galego

DOG Premer na imaxe