Datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4,

Publicase hoxe no DOG

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a
obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2022,
que foron convocadas mediante a Resolución do 29 de agosto de 2022 (código
de procedemento PL500C).

AVANTAR ACTIVIDADES

DOG Premer na imaxe