O Parlamento Europeo reforza a presenza de Galicia nas redes transeuropeas de transportes

  • Desde o grupo socialista, con emendas de Nicolás González Casares, impúlsanse as conexións ferroviarias e os portos galegos

Comisión de Transportes e Turismo vén de adoptar a súa postura sobre a revisión das normas de transporte transeuropeo (RTE-T), coa que se contempla impulsar o transporte sostible, reducir os atrasos e establecer vínculos con Ucraína e Moldavia.

O Comité avoga por estándares técnicos e operativos unificados para cada modo de transporte e destaca que o transporte intermodal debe realizarse principalmente por ferrocarril, vías navegables interiores ou transporte marítimo de curta distancia, mentres que calquera tramo inicial e/o final pode realizarse por estrada.

FESTAS EN RIBADAVIA

Respecto a Galicia, o Parlamento Europeo aposta porque o tren de pasaxeiros Vigo-Porto pase á rede básica da Unión Europea ao igual que o de mercadorías entre Ferrol, A Coruña, Santiago, Vigo e Ourense e Ferrol con Lugo e Monforte de Lemos.

Os eurodeputados propoñen mellorar a presenza dos portos galegos na rede básica con Vigo, Pontevedra e Ferrol. Ademais, apóstase por un mecanismo para que os portos que forman parte da rede global poidan pasar á básica en función do seu valor estratéxico.

“Hai que ser conscientes de que é unha proposta do Parlamento que haberá que negociar e que inclúe todas as demandas galegas. Será difícil conseguir todo o proposto nas negociacións entre institucións pero é un bo punto de partida”, sinala o eurodeputado Nicolás González Casares.

O socialista xa presentara o pasado mes de novembro un conxunto de emendas para reforzar a posición de Galicia nas redes transeuropeas de transportes co propósito de corrixir algún erro nos que incorrera a Comisión á hora de presentar a proposta e mellorar a inclusión dalgunhas liñas e portos galegos no contexto das redes TEN-T.