Entroido Enxebre na Praza Maior

As 12 h na Praza Maior do carballiño: 5 membros, 3 gaitas, 2 pandeiros e arman un espectáculo. Eso era a tradición do entroido no Carballiño. Participación activa da xente.

Publicidade

VIDEO