A Deputación impulsa o distintivo turístico Ourense, destino seguro

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, presentou hoxe por videoconferencia, na reunión do Consello Asesor de Turismo de Ourense a plataforma Ourense, destino seguro, unha iniciativa que distinguirá, por medio do distintivo turístico Ourense, destino seguro a garantía de salubridade dos establecementos hostaleiros e de restauración da provincia de Ourense que se acollan a esta iniciativa. Neste sentido, os requisitos legais e normativos serán avaliados mediante os protocolos internos que recollen a evidencia legal e científica sobre o COVID-19 e desta maneira, os establecementos disporán, se cumpren a normativa en materia de seguridade sanitaria, do recoñecemento que os distinguirá co label LocalSafe Verificado COVID-19

Manuel Baltar afirma que este selo de calidade acredita que todos os establecementos abertos ao público da provincia de Ourense que se adhiran a esta iniciativa cumpren todas as garantías requiridas por sanidade e polos protocolos de seguridade no ámbito turístico, referidos ao COVID-19, no ámbito turístico, comercial e da hostalaría. Baltar destaca que esta foi unha proposta que recibimos na primeira reunión do Consello Asesor de Turismo e hoxe anunciamos que a imos a pór en marcha, que imos ser un territorio líder nese sentido porque, agora, o turista do futuro, o que recibiremos a partir de agora, é un turista de proximidade, que se desprazará en coche a un lugar preferentemente situado a unhas dúas horas do seu domicilio e que non estea masificado.

AVANTAR ACTIVIDADES

Ourense é unha provincia perfecta para iso e cun valor engadido que non teñen outros territorios: as nosas augas termais e os nosos balnearios, expresa Manuel Baltar, sinalando que afrontar esta crise da man dos profesionais como está a facer a Deputación de Ourense, escoitando, sobre todo, máis que falando, e pondo en marcha as súas propostas é unha obrigación que non debemos desatender e é a guía de conduta agora e no futuro, explica o presidente Baltar.

Requisitos

Os requisitos que deberá cumprir cada establecemento para obter esta distinción de calidade en seguridade COVID-19 céntranse nos parámetros de desinfección, higienización, calidade e seguridade e saúde no traballo. O estándar será de aplicación nos sectores de Hostalaría, Restauración, Turismo, Espectáculos, Deportivo e Saúde e imaxe persoal, entre os que se poden destacar: Servizos de restauración, hoteis e apartamentos turísticos, pequeno comercio, praias fluviais e balnearios.

As principais áreas de actuación serán a formación e concienciación dos traballadores de cada establecemento; o desenvolvemento de novas tecnoloxías para a mellora dos procesos; desenvolvemento de sistemáticas de traballo desempeñadas pola organización, destinadas a prevención da contaminación biolóxica, e a posta en marcha de sistemáticas internas de verificación e validación dos procesos: test COVID-19, ensaios de superficies e indicadores.

As ferramentas que se porán en marcha para levar a cabo o proceso son: o desenvolvemento dunha páxina web e dunha APP, e posteriormente o inicio da fase de implantacións nas organizacións e a realización de auditorías externas nos establecementos.

A totalidade de establecementos da provincia de Ourense adheridos á ferramenta LocalSafe disporán dun logo particular que sirva como mecanismo de distinción e posta en valor de cada un deles como garante do nivel de cumprimento das medidas de seguridade, prevención e hixiene fronte ao COVID-19. Isto resaltará o compromiso, non só particular, senón como provincia, pola excelencia e o posicionamento de vangarda en canto á adaptación á era COVID-19.

Observatorio tecnolóxico de turismo

O presidente Baltar tamén propuxo a creación dun Observatorio tecnolóxico de turismo, da man do Colexio Profesional de Enxeñeiros Informáticos de España, para a análise, deseño e implementación de solucións tecnolóxicas que permitan que o sector turístico da provincia poida reactivarse mediante a toma de decisións baseada no procesamiento de datos masivos sobre tendencias, que faciliten a adaptación da oferta ás demandas.

O observatorio xeraría información sobre: comportamento do cliente potencial; análise de motivacións de compra do cliente e das palabras crave de procura en tempo real, ademais da análise de prezos da competencia nacional, a detección de destinos de éxito tras o COVID-19 e as zonas xeográficas máis buscadas polos turistas.

Na reunión telemática de hoxe participaron, ademais do presidente Baltar, Javier Outomuro, da Asociación Amigos dá Cociña; Emilio Cuiñas, de Autoxiro; Miguel González, de Cociña Ourense; Flora Moure, concelleira de Turismo de Ourense; Ana Villarino, deputada provincial de Turismo; Rivera, director executivo da eurociudad Chaves-Verín; Mario Crecente, coordinador do Plan Ourense, a provincia termal; Ovidio Fernández, presidente da Federación Provincial de Hostalaría de Ourense; Rosendo Fernández, presidente do Inorde; José Juan Cerdeira, director da área de Benestar da Deputación de Ourense; Jose Antonio Fraiz, profesor da Universidade de Vigo-Campus de Ourense; Javier Soto, xerente de Caldaria; Alexandra Seara, xerente do consorcio de turismo Ribeira Sacra; Emma González, xerente de expourense; Gustavo Samartin, xerente de MEISA; Francisco José Fernández, presidente da mancomunidade do Ribeiro; Pepe Mosquera, delegado en Ourense da Asociación de guías de turismo de Galicia; Cristina Núñez, da Asociación da Ruta do Viño de Valdeorras; Chon Lorenzo, técnica de turismo do Concello de Verín, e Rosa Dourado, guía de turismo.