O Templo da Veracruz do Carbaliño volve a abrir as súas portas ao público

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Así llo permiten as novas normas publicadas no BOE para esta fase 1 que comezou o luns. A asistencia ao lugar de culto está permitida sempre que non se supere un terzo do seu aforo e que se cumpran as medidas de seguridade e hixiene . Establecese unha distancia mínima dun metro entre persoas.

VIDEO

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO


Recomendase o uso de mascarilla durante toda a celebración e dispoñer de xel hidroalcohólico na entrada do edificio. Requírese unha desifección estricta antes de cada misa e tomar medidas de orde para entrar y salir, evitar sauudos e contacto, e non ter “actuación de coros” nin uso de auga. Tampouco podese distribuir cualquer tipo de obxeto, libros ou folletos, nin tocar ou besar obxetos de devoción
Nesta fase pódense xa celebrar funerais e enterros pero con algunas limitacións. quince persoas en espazos o aire libre ou dez persoas en espazos pechados. O funeral non poderá ser co corpo presente polo que o enterro deberá realizarse antes.
As estritas normas e as dificultades que mesmo en fase 1 establécense para o regreso da actividade de culto fai que moitas igrexas estean a expor atrasar aínda máis o regreso destas actividades.