Os senadores ourensáns reclaman ao Goberno un plan de apoio aos mercados de proximidade no sector agroalimentario

• A promoción dos produtos locais e a venda directa, sinalan na súa iniciativa, favorecen o desenvolvemento das economías locais, a sustentabilidade e o emprego rural, mantendo e reforzando de modo especial a actividade dos pequenos e medianos agricultores e gandeiros que, ao mesmo tempo, contribúen co seu esforzo á pervivencia do territorio e recuperación de variedades e razas autóctonas.

Os mercados de alimentación de proximidade foron un dos primeiros sectores prexudicados pola crise do coronavirus, dada a prohibición desde finais de marzo das tradicionais feiras, polo que urxe un plan de apoio para a promoción dos produtos locais e a venda directa, así como incentivar a investigación e a innovación nos métodos de produción que promova o consumo destes produtos. Esta a petición que os senadores populares pola provincia de Ourense –Miguel Ángel Viso, Carmen Leyte, Francisco José Fernández e Jesús Vázquez, fan ao Goberno a través dunha moción presentada para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Sinalan os senadores do PP na súa iniciativa que os mercados de proximidade favorecen o desenvolvemento das economías locais, a sustentabilidade e o emprego rural, mantendo e reforzando de modo especial a actividade dos pequenos e medianos agricultores e gandeiros que, ao mesmo tempo, contribúen co seu esforzo á pervivencia do territorio.

Publicidade Premer na Imaxe

As vantaxes dos mercados de proximidade son moitas, destacan, citando por exemplo o coidado do medio ambiente, a redución de residuos pola menor manipulación e menos uso de materiais de embalaxe ou a diminución de custos de transporte e contaminación. Ademais, os produtos alimenticios recentemente extraídos son máis sans e saborosos, pois manteñen intactas as súas propiedades ao non ter que recibir tratamentos de conservación. Aínda destacan máis aspectos positivos, como a recuperación de variedades tradicionais e autóctonas que doutra maneira perdéronse.

Os senadores ourensáns fanse eco da petición de apoio de agricultores e gandeiros para reforzar os mercados de proximidade, onde os produtos primarios xogan un papel fundamental no fomento da produción agraria, particularmente das pequenas explotacións multifuncionais, á vez que permite o acceso ao mercado de produtos de gran calidade obtidos sobre a base de determinadas razas animais ou variedades vexetais autóctonas ou utilizando sistemas de cultivo ou cría tradicionais, que non adoitan chegar á gran distribución polas canles tradicionais. Todo iso sumado ao feito de que o valor do produto non só mídese polo seu prezo, senón tamén pola crecente preocupación dos consumidores pola orixe, método de elaboración, calidade e confianza dos produtos que adquiren.

Así, os senadores ourensáns piden ao Goberno na súa moción que desenvolva e impulse, en coordinación coas comunidades autónomas e administracións locais, campañas e estratexias de difusión que melloren o coñecemento entre os consumidores dos mercados de proximidade agroalimentarios, no marco dunha alimentación segura, saudable e sostible. Tamén reclaman incentivar a investigación, o desenvolvemento e a innovación en métodos de produción, distribución e venda que axuden a consumir produtos “km 0, feito á beira de casa”, ademais de recoñecer a produción de pequena escala e os espazos de autoabastecimiento como esenciais para as comunidades.

En relación coas actuais normas derivadas do estado de alarma, tamén solicitan un protocolo de actuación nos mercados de alimentos de proximidade ao aire libre, con controis que poidan garantir a debida separación entre persoas e evitar aglomeracións.