¿Nas terrazas podemos estar sen mascarilla ?

IES CHAMOSO LAMAS

Dende hoxe é obrigatorio o uso de mascarilla sempre e cando non se poida manter unha distancia de seguridade interpersoal

Se vamos polas rúas de Carballiño ou doutras cidades e moi raro ver que a xente que esta sentada nas terrazas teña mascarilla posta.

HIPER MASIDE

Nalgunhas terrazas pola súa situación é inevitable que os peóns que pasan o lado non poden gardar a distancia de 2 metros.

Seria convinte que as autoridades aclarasen esta situación

Recordamos o artigo 3 da orde ministerial que regula o uso de mascarillas

Artículo 3. Espacios en los que resulta obligatorio el uso de mascarilla.
El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.