Obras na N 541 na zona do Cornuval

Publicidade ASPADISI

Estase repoñendo o firme da calzada en toda esta zona polo que se pide circulación prudente