C.D Arenteiro: Dimisión da Directiva e convocatoria Xunta xeral Ordinaria e Extaordinaria

O póximo 12 de xuño teran lugar as Xuntas Xeral Ordinaria e Extraordinaria do C.D. Arenteiro.

Como nota destacada o punto da Orde do Día da Xunta Extaordinaria será a dimisión da actual directiva e elección doutra nova se procede

FESTAS EN RIBADAVIA