Neste video o doctor Martín falanos de como vai ser o verao e o coronavirus, asi como doutros temas