A Xunta destina 5,7 millones de euros a concellos de menos de 50.000 habitantes para rehabilitar e conservar o patrimonio construido

A Xunta de Galicia e o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)  poñen a disposición dos concellos de menos de 50.000 habitantes un presuposto de 5,7 millones de euros para financiar, a través de préstamos sen intereses, actuacións de rehabilitación e rexeneracións urbanas, así como a adquisición de inmuebles para a súa posterior rehabilitación.

Publicidade

O prazo de presentación de solicitudes abrirase a partir de mañana e finalizará o próximo 1 de outubro ou no momento en que se agote o crédito presupuestario.

Os concellos interesados deberán solicitar a firma dun acordo de adhesión a dito Fondo no que constarán as actuacións a realizar polo concello, a cuantía a dispor, o prazo e condicións de reintegro e demás condicións para acceder ó mismo.

O obxectivo deste Fondo é facilitar que os ocncellos acometan actuacións de recuperación e posta en valor do patrimonio construido, co obxeto de recuperar ámbitos en estado deficiente de conservación, como medida de protección do patrimonio cultural e arquitectónico, do medio ambiente, da paisaxe e do territorio.