As cronicas da Voz de Galicia daban conta do evento no que seria proclamada Raiña da Festa Laura Fernández Otero, e as damas de honor María Pereira López e Raquel Chan Pereira

VIDEO