Na Avenida de Pontevedra e rúa Pedriña quéixanse por un problema de ratas