Bolsas para estudos no centro de Hostalaria de Galicia

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o curso 2020/21

DOG

AVANTAR ACTIVIDADES