A residencia Alvetus, en Avión, licitará a fase tres da obra de acondicionamento

IES CHAMOSO LAMAS

As obras servirán para ampliar os servicios existentes na actualidade na residencia, conseguindo unha maior capacidade de prazas ca fin de responder ás necesidades que plantexa a población de Avión.

Preténdese ampliar a ocupación con 6 dormitorios dobres, cun total de 12 nuevas prazas residenciales, así como a xeración de novos espazos para enfermería e sala de curas.

HIPER MASIDE

No semisótano pecharase a parte exterior con elementos acristalados, cambiaráse a carpintería exterior e aumentarse o espazo de aseos engadindo unha zona polivalente destinada a zona de estar para os usuarios.

Na planta baixa pecharase a terraza existente dotándo este espazo de superficie pechada útil para o seu aproveitamento. As obras inclúen o acabado de carpintería e a renovación do saneamento.

Na primeira planta mellorarase a carpintería da fachada principal para mellorar a eficiencia enerxética das habitacións, mellora da climatización no vestíbulo con radiadores convencionais, cambio de carpintería e renovación da fachada con colocación de vidrieiras de cristal.

O presuposto para estas actuacións supera os 200.600 euros e a contratación destas melloras xa está publicada segundo os procedementos dos Contratos Públicos de Galicia.