Paro rexistrado en Agosto en Galicia

Publicidade ASPADISI

Os datos do SEPE sitúan o número de persoas en situación de desemprego en Galiza en 176.951, un 0,94% superior as rexistradas no mes de xullo. De media no estado español o incremento foi do 0,76%.

Como é habitual desde o inicio da pandemia, neste número non están incluídas as persoas afectas por un ERTE, que segundo os último datos , a 1 de setembro, en Galiza acadan as 218.758 persoas, coa seguinte distribución por provincias:

HIPER MASIDE
Persoas ERTE Persoas desempregadas
A Coruña          70.543            72.553         143.096  
Lugo          16.656            17.276            33.932  
Ourense          20.572            19.701            40.273  
Pontevedra          89.106            67.421         156.527  
Outros          21.881            21.881  
Total 218.758       176.951         395.709  

Ao mesturar nas perceptoras de prestación por desemprego as persoas que proveñen dun ERTE coas do desemprego, dificulta calcular a taxa de cobertura.  Aínda así, do total, tan so 150.178, percibían algún tipo de prestación por desemprego a finais de xullo, co cal máis do 62% das/os que non se atopan traballando,  non perciben ningún ingreso procedente do desemprego, o que denota a grave situación de vulnerabilidade dunha parte moi importante da poboación que nestes momento non está traballando, eexa nun  ERTE, sexa no desemprego.

En todas as provincias medrou o desemprego neste último mes.

Parados/as provincia Evolución
Febreiro  xullo Agosto Mensual Agosto/febreiro
A coruña         66.516           71.534           72.553              1.019   3.037
Lugo         16.265            7.218            7.276                   58   1.011
Ourense         18.397           19.556           19.701                 145   1.304
Pontevedra         65.051           66.993           67.421                 428   2.370
Total       166.229         175.311         176.951              1.640   10.722

Na provincia da Coruña é onde se rexistra o maior medre mensual, tamén esta provincia é a máis afectada desde o inicio da pandemia.

Por sectores, é servizos, o que presenta un peor comportamento tanto mensualmente como desde o mes de febreiro.

Parados/as sectores Evolución
Febreiro  xullo Agosto Mensual Agosto/febreiro
Industria          18.297             19.537             19.774                237   1.477
Construción          13.613             13.862             13.724   –           138   111
Servizos        114.987           121.372           122.005                633   7.018

Pola contra a construción é o que rexistra un mellor comportamento, no último mes foi no único sector onde se rexistrou un leve descenso do desemprego.

O medre do desemprego, está efectando especialmente as mulleres, desde o inicia da pandemia, incrementouse o desemprego entre as mesmas o dobre que entre os homes,no último mes agudizouse esta tendencia.

Parados/as sexo Evolución
Sexo Febreiro  xullo Agosto Mensual Agosto/febreiro
Homes          71.438             74.777             75.125                348   3.687
Mulleres          94.791           100.534           101.826            1.292   7.035

O que si amosa u n bo comportamento é a afiliación á seguridade social no último mes, xa que a mesma incrementouse en Galiza en 7.125 persoas.

Afiliación á SS Evolución
Febreiro  xullo Agosto Mensual Agosto/febreiro
A coruña        434.745           427.181           429.795            2.614   –             4.950  
Lugo          21.313           121.541           122.834            1.293                  1.521  
Ourense        102.218           101.666           102.579                913                     361  
Pontevedra        354.077           355.278          357.583            2.305                  3.506  
Total     1.012.353       1.005.668       1.012.793            7.125                     440  

O que si se mantén é a temporaldalidade na contratación, dos 4.399 contratos rexistrados, tan so o 8% son baixo algunha modalidade de contratación indefinida.