“EmprendOU”, con máis de 2 millóns de euros, amplíase ata 2022 en resposta ao COVID-19

IES CHAMOSO LAMAS

Maior impulso para o emprendemento no rural en tempos do COVID-19. Así resume a Deputación de Ourense a nova estratexia do programa “EmprendOU”, que se ampliará ata 2022 en resposta ás consecuencias provocadas pola pandemia, destinando un orzamento de máis de dous millóns de euros.  

O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, afirma que este programa que desenvolve a Deputación de Ourense, a través da Área de Benestar, “adáptase ás circunstancias da crise sanitaria, económica e social para afrontar o reto demográfico a través de axudas a emprendedores en municipios rurais de menor poboación”. As medidas van dirixidas a apoiar novas actividades empresariais para que persoas de entre 16 e 30 anos poidan crear o seu propio posto de traballo nas áreas rurais afectadas polo reto demográfico. 82 concellos estanse beneficiando desta iniciativa. 

HIPER MASIDE

O proxecto EmprendOU é a o primeiro aprobado en España polo Ministerio de Política Territorial e Función Pública no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo (axudas EMP-POEJ). Promove a creación de emprego para persoas mozas, xa sexa individual ou formando parte dunha persoa xurídica de carácter mercantil. A finalidade é incrementar o desenvolvemento profesional e laboral da poboación máis nova; aumentar o atractivo do mundo rural e provocar un “efecto chamada” por parte da provincia cara aos mozos con mentalidade emprendedora, “aumentando as ferramentas de loita contra o reto demográfico e o despoboamento rural, políticas consideradas prioritarias pola Deputación de Ourense”, afirma Manuel Baltar. 

A dispoñibilidade orzamentaria para este programa ascende a 2.025.000 euros, sendo a axuda concedida ás persoas beneficiarias de 712,5 euros por cada mes de exercicio efectivo, cun mínimo de 6 meses e un máximo de 12 meses. O obxectivo é crear 250 empresas de mozos en 82 concellos da provincia. Esta iniciativa, posta en marcha polo goberno provincial, recolle as posicións xurdidas da Conferencia de Presidentes, na que se acordou impulsar medidas específicas para facer fronte ao desafío demográfico, que culminou coa “Estratexia nacional fronte ao reto demográfico”. 

Ampliación ata 2022 

Debido á crise do COVID-19 a Unidade Administradora do Fondo Social Europeo aprobou novas instrucións en relación coas subvencións cofinanciadas polo FSE. A suspensión da actividade durante o estado de alarma interrompeu o desenvolvemento dos proxectos e modificou a planificación das entidades beneficiarias. Por iso, resulta preciso ampliar prazos, tendo en conta a necesidade de reformular os proxectos para axustalos á situación actual.  

EmprendOU tiña a previsión de financiar proxectos de emprendedores que se iniciasen con anterioridade a xaneiro de 2021, por tanto quedaban só catro meses para presentar proxectos e que estes puidese dispoñer de 12 meses de financiamento público. Para facer fronte ao impacto do COVID-19 esténdese o prazo un ano. Financiaranse proxectos que se inicien antes de xaneiro do 2022, ampliándose de 4 a 16 meses o prazo que aínda dispoñen os novos emprendedores para iniciar actividades ata comezos do 2021.