O PP de Allariz esixe medidas sociais fronte á Covid-19, ante a “inoperancia e falta de xestión” do goberno

IES CHAMOSO LAMAS

O grupo municipal do PP critica que “o proxecto de Orzamentos para 2021 non contempla ningunha medida para facer fronte aos dramáticos efectos producidos pola crise do Coronavirus”

Por todo isto, presentan unha moción coa que se solicita a inclusión dentro dos orzamentos e do marco competencial do Concello de Allariz de medidas sociais e económicas para facer fronte á crise

HIPER MASIDE

O Partido Popular de Allariz insta a adopción de medidas orzamentarias para paliar os efectos da Covid-19 nos sectores e colectivos máis afectados, ante a “inoperancia e falta de xestión” do grupo de goberno local.

O grupo municipal do PP critica que “o proxecto de Orzamentos para 2021 non contempla ningunha medida para facer fronte aos dramáticos efectos producidos pola crise do Coronavirus”, tras desestimarse a enmenda presentada polos populares que solicitaba a inclusión de ditas medidas sociais.

“A negativa a proposta do PP para facer unhas contas que respondan a realidade xerada pola Covid-19, contribuindo a minimizar o impacto económico e social, repercute de maneira perxudicial nos sectores e colectivos máis afectados”, sinalan dende o PP.

Por todo isto, o grupo municipal popular presentou unha moción para o seu debate no pleno ordinario correspondente ao mes de novembro na que solicita a inclusión dentro dos orzamentos e do marco competencial do Concello de Allariz de medidas sociais e económicas para facer fronte á crise.

En concreto, a proposta do Partido Popular contempla “reservar unha partida específica nos orzamentos municipais para un Plan de reactivación económica e social para os autónomos e pemes con domicilio fiscal no concello de Allariz que acrediten na porcentaxe que se acorde unha perda de facturación nos seus negocios dende o 13 de marzo de 2020”.

Ademáis, propón destinar parte dos fondos que o municipio reciba do mecanismo europeo Next Generation Europe ó apoio aos autónomos e pemes espialmente paralizados, co obxectivo de que poidan levar a cabo acción de dixitalización e eficiencia enerxética que lle permitan reactivar o seu negocio.

Solicitan tamén a “modificación das ordenanzas fiscais reguladoras dos impostos sobre bens inmobles, actividades económicas e vehículos de tracción mecánica aproximándoas ao mínimo legal”. Ademáis de introducir cambios nas ordenanzas fiscais reguladoras das taxas polos servizos de subministración de auga, de saneamento e depuración de augas residuais, de recollida e tratamento de residuos.

Tamén contempla “proceder á devolución das taxas municipais que gravaron as terrazas dende o 13 de marzo de 2020, así como das contías do Imposto sobre construcción, instalación e obras (ICO) daqueles titulares de actividades económicas que solicitaron licenza no 2020 e que non puideron abrir como consecuencia da pandemia”.

Dende o PP de Allariz demandan, entre outras, que “se axilice o pago das facturas pendentes, así como reducir os tempos medios de pago a provedores, especialmente a autónomos ou pemes”.